Kamervraag 2022Z11286

De aanwezigheid dit jaar bij de Bilderbergconferentie

Ingediend 7 juni 2022
Indiener Pepijn van Houwelingen (FVD)
Onderwerpen internationaal internationale samenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z11286.html
1. Deelnemerslijst Bilderbergconferentie 2022 (bilderbergmeetings.org/press/press-release/participants).
2. Op de website van de Bilderberg conferentie worden in ieder geval 14 «key topics» (door ons vertaald als «sessies» of «gespreksonderwerpen» genoemd. Zie: Press release 2022 (bilderbergmeetings.org/meetings/meeting-2022/press-release-2022).
 • Vraag 1
  Waren de heer Rutte en de heer Hoekstra aanwezig bij de Bilderberg conferentie georganiseerd van 2 tot en met 5 juni 2022 in Washington?1
 • Vraag 2
  Op welke conferentiedagen waren zij aanwezig?
 • Vraag 3
  Waarom zijn de premier en Minister van Buitenlandse Zaken aanwezig bij deze conferentie?
 • Vraag 4
  Bij welke sessies (of gespreksonderwerpen)2 waren de premier en/of Minister van Buitenlandse Zaken aanwezig en waarom?
 • Vraag 5
  Welke onderwerpen werden bij deze sessies besproken? Kunt u een beschrijving geven van de verschillende meningen die bij die sessies zoal ter tafel kwamen? Of was er sprake van een (breed gedeelde) consensus? Zo ja, wat was die consensus?
 • Vraag 6
  Wat was bij de sessies waar de premier en/of Minister van Buitenlandse Zaken aanwezig waren de (eventuele) inbreng van Nederlandse zijde?
 • Vraag 7
  Kunnen we de notulen en (gespreks)verslagen ontvangen van de sessies en gesprekken waar de Nederlandse premier en/of Minister van Buitenlandse Zaken bij aanwezig waren? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 8
  Kunt u de bovenstaande zeven vragen afzonderlijk beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z11286
Volledige titel: De aanwezigheid dit jaar bij de Bilderbergconferentie