Kamervraag 2022Z11144

Het artikel ‘Kabinet mist kans echt transparant te zijn bij het ultieme lobby-evenement’

Ingediend 3 juni 2022
Indieners Laurens Dassen (Volt), Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt)
Onderwerpen bestuur organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z11144.html
1. Open State Foundation, «Kabinet mist kans echt transparant te zijn bij het ultieme lobby-evenement», 1 juni 2022, openstate.eu/nl/2022/06/kabinet-mist-kans-echt-transparant-te-zijn-bij-het-ultieme-lobby-evenement/
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Kabinet mist kans echt transparant te zijn bij het ultieme lobby-evenement»?1
 • Vraag 2
  Bent u bekend met het gegeven dat niet alle agenda’s van alle bewindspersonen die aanwezig waren bij het World Economic Forum, openbaar zijn gemaakt?
 • Vraag 3
  Klopt het dat alle bewindspersonen die deelnamen aan het World Economic Forum niet openbaar hebben gemaakt met welke personen en organisaties zij hebben gesproken? Zo ja, waarom niet?
 • Vraag 4
  Kunt u de agenda’s van alle bewindspersonen die deel hebben genomen aan het World Economic Forum openbaar maken?
 • Vraag 5
  Kunt u een overzicht geven van alle personen en organisaties waarmee de verschillende bewindspersonen hebben gesproken, inclusief de belangrijkste besproken gespreksonderwerpen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z11144
Volledige titel: Het artikel ‘Kabinet mist kans echt transparant te zijn bij het ultieme lobby-evenement’