Kamervraag 2022Z10263

Verre reizen naar pinautomaten

Ingediend 24 mei 2022
Indiener Henk Nijboer (PvdA)
Onderwerpen financiën organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z10263.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Bijna 10 duizend Groningers wonen te ver van pinautomaat»?1
 • Vraag 2
  Bent u het ermee eens dat contant geld een basisvoorziening is?
 • Vraag 3
  Waarom wordt de norm in zoveel delen van Nederland, in het bijzonder in het Noorden, niet gehaald?
 • Vraag 4
  Wat vindt u ervan dat in de gemeente Oldambt bijna tien procent van de mensen meer dan vijf kilometer moet reizen, terwijl de landelijke norm 0,24 procent is? Wordt de regio hier niet verwaarloosd?
 • Vraag 5
  Wat vindt u ervan dat mensen in de regio letterlijk mijlenver moeten reizen om aan de basisvoorziening contant geld te komen?
 • Vraag 6
  Waarom is de Geldmaat destijds ingevoerd? Die zou er toch voor zorgen dat er geen pinautomaten van verschillende banken meer naast elkaar zouden staan, maar wel landelijke dekking worden geboden?
 • Vraag 7
  Bent u bereid ervoor te zorgen dat juist in de regio waar voorzieningen al onder druk staan ervoor te zorgen dat er voldoende pinautomaten zijn? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z10263
Volledige titel: Verre reizen naar pinautomaten