Kamervraag 2022Z10164

Het apenpokken-virus

Ingediend 23 mei 2022
Beantwoord 7 juli 2022 (na 45 dagen)
Indiener Pepijn van Houwelingen (FVD)
Beantwoord door Kuipers
Onderwerpen gezondheidsrisico's ziekten en behandelingen zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z10164.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20212022-3438.html
1. Twitterbericht Rita, 21 mei 2022, (Rita op Twitter: «@VegtDoor @rivm …
2. Rijksoverheid, 21 mei 2022, «Melden van apenpokken-besmetting noodzakelijk om virus goed te bestrijden» (Melden van apenpokken-besmetting noodzakelijk om virus goed te bestrijden | Nieuwsbericht | rijksoverheid.nl)
 • Vraag 1
  Bent u bekend met dit Twitterbericht?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Heeft het RIVM inderdaad de informatie op hun website over het apenpokkenvirus onlangs aangepast, zoals in dit twitterbericht wordt gesteld?

  Ja, het RIVM heeft de tekst meerdere malen aangepast:
  Tekst op 20 mei:
  Behandeling
  Het pokkenvaccin kan in de eerste dagen na mogelijke besmetting (post-expositie profylaxe) gebruikt worden. Het vaccin kan ook gebruikt worden als bescherming vooraf voor mensen met een grotere besmettingskans. Er is een geregistreerd antiviraal middel tegen pokken en monkeypox in Europa.
  Tekst op 21 mei:
  Vaccinatie
  Het Monkeypox-virus lijkt sterk op het virus dat de ziekte «pokken», veroorzaakt. Pokken komt niet meer voor in de wereld door het succes van vaccinatie ertegen. De pokkenvaccinatie was onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma tot de jaren 70, maar na het verdwijnen van pokken, is deze gestaakt.
  Het pokkenvaccin kan in de eerste dagen na mogelijke besmetting (post-expositie profylaxe) gebruikt worden. Het vaccin kan ook gebruikt worden als bescherming vooraf voor mensen met een grotere besmettingskans.
  Tekst op 23 mei bij Vragen en antwoorden monkeypox (apenpokken) | RIVM:
  Is er een behandeling of medicijn tegen monkeypox (apenpokken)?
  Het vaccin tegen pokken kan ook gebruikt worden voor monkeypox. Het pokkenvaccin kan in de eerste dagen na mogelijke besmetting (post-expositie profylaxe) gebruikt worden. Het vaccin kan ook gebruikt worden als bescherming vooraf voor mensen met een grotere besmettingskans. Er is een geregistreerd middel tegen monkeypox voor opgenomen patiënten met ernstige klachten, maar dat is beperkt beschikbaar. De behandeling van monkeypox met dit middel werkt ondersteunend.
  Kan ik me laten vaccineren tegen monkeypox?
  Nee, je kunt niet zelf de pokkenvaccinatie aanvragen. Alleen mensen die een grote kans hebben om de ziekte te krijgen krijgen de vaccinatie aangeboden.

 • Vraag 3
  Zo ja, wanneer heeft deze verandering plaatsgevonden en waarom is de informatie aangepast?

  De informatie op de website wordt regelmatig aangepast op basis van nieuwe informatie, naar aanleiding van vragen uit het publiek of om de tekst te verduidelijken. Zoals op 23 mei jl. wordt vermeld, is het antivirale middel slechts beperkt beschikbaar. Ook het vaccin wordt beperkt aangeboden.

 • Vraag 4
  Wat was de status van het apenpokkenvirus begin deze maand, op 1 mei 2022? Had het virus toen de A-status?

  Er was voor 21 mei 2022 geen meldplicht voor het apenpokkenvirus, alleen voor het klassieke pokkenvirus bestond een meldplicht.

 • Vraag 5
  Indien het virus 1 mei 2022 niet de A-status had, waarom heeft het virus op 21 mei 2022 volgens het RIVM dan de A-status gekregen?2

  Bij deze opkomende infectieziekte, waarover nog veel onbekend is met betrekking tot ziektelast, overdracht en risicogroepen, is het essentieel om nieuwe gevallen zo vroeg mogelijk op te sporen, verdachte gevallen te kunnen isoleren en maatregelen te nemen bij contacten, zoals monitoring en quarantaine, om verdere verspreiding te voorkomen. Dit is alleen mogelijk indien een ziekte wordt aangemerkt als A-ziekte.

 • Vraag 6
  In welk opzicht verschilt het apenpokkenvirus, zoals dat 1 mei 2022 bekend was, virologisch van het apenpokkenvirus dat op 21 mei 2022 de A-status heeft gekregen?

  Tot op heden is nog niet bekend in hoeverre er virologisch opzicht verschil is met de bekende stammen. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan door middel van sequencing.

 • Vraag 7
  Kortom, welke virologische rechtvaardiging is er voor de A-status van dit virus sinds 21 mei 2022?

  Zie het antwoord op vraag 5 en 6.

 • Vraag 8
  Is het apenpokkenvirus de afgelopen maand dodelijker geworden? Zo ja, wat was de sterftekans begin deze maand en wat is de sterftekans nu? Zo nee, wat is de sterftekans op dit moment?

  De data wordt nog verzameld, over de verandering van mortaliteit is nog niets bekend.

 • Vraag 9
  Is het apenpokkenvirus de afgelopen maand wellicht besmettelijker geworden? Zo ja, waaruit blijkt dit?

  Wat opvallend is bij deze internationale uitbraak, is dat er in één week tijd meer mensen besmet zijn dan de afgelopen decennia in Europa bij elkaar en het in veel verschillende landen tegelijkertijd opduikt. Of het daarmee besmettelijker is, valt nog niet te zeggen. Dat moet uit bron- en contactonderzoek, verdere typering van het virus en overig onderzoek blijken.

 • Vraag 10
  Kunt u de bovenstaande vragen ieder afzonderlijk beantwoorden?

  Waar relevant heb ik dit gedaan.

 • Vraag 11
  Kunt u de vragen, gezien de actualiteit en urgentie, binnen een week beantwoorden?

  Dit bleek niet mogelijk te zijn.

 • Mededeling - 13 juni 2022

  De vragen van het lid Van Houwelingen (FvD) over het Apenpokkenvirus (2022Z10164, ingezonden 23 mei 2022) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat afstemming ten behoeve van de beantwoording meer tijd vergt. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z10164
Volledige titel: Het apenpokken-virus
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20212022-3438
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over het apenpokkenvirus