Kamervraag 2022Z10164

1. Twitterbericht Rita, 21 mei 2022, (Rita op Twitter: «@VegtDoor @rivm …
2. Rijksoverheid, 21 mei 2022, «Melden van apenpokken-besmetting noodzakelijk om virus goed te bestrijden» (Melden van apenpokken-besmetting noodzakelijk om virus goed te bestrijden | Nieuwsbericht | rijksoverheid.nl)
 • Vraag 1
  Bent u bekend met dit Twitterbericht?1
 • Vraag 2
  Heeft het RIVM inderdaad de informatie op hun website over het apenpokkenvirus onlangs aangepast, zoals in dit twitterbericht wordt gesteld?
 • Vraag 3
  Zo ja, wanneer heeft deze verandering plaatsgevonden en waarom is de informatie aangepast?
 • Vraag 4
  Wat was de status van het apenpokkenvirus begin deze maand, op 1 mei 2022? Had het virus toen de A-status?
 • Vraag 5
  Indien het virus 1 mei 2022 niet de A-status had, waarom heeft het virus op 21 mei 2022 volgens het RIVM dan de A-status gekregen?2
 • Vraag 6
  In welk opzicht verschilt het apenpokkenvirus, zoals dat 1 mei 2022 bekend was, virologisch van het apenpokkenvirus dat op 21 mei 2022 de A-status heeft gekregen?
 • Vraag 7
  Kortom, welke virologische rechtvaardiging is er voor de A-status van dit virus sinds 21 mei 2022?
 • Vraag 8
  Is het apenpokkenvirus de afgelopen maand dodelijker geworden? Zo ja, wat was de sterftekans begin deze maand en wat is de sterftekans nu? Zo nee, wat is de sterftekans op dit moment?
 • Vraag 9
  Is het apenpokkenvirus de afgelopen maand wellicht besmettelijker geworden? Zo ja, waaruit blijkt dit?
 • Vraag 10
  Kunt u de bovenstaande vragen ieder afzonderlijk beantwoorden?
 • Vraag 11
  Kunt u de vragen, gezien de actualiteit en urgentie, binnen een week beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z10164
Volledige titel: Het apenpokken-virus