Kamervraag 2022Z09550

Het bericht ‘Door uitblijven coronastrategie komt lockdown weer in beeld’

Ingediend 17 mei 2022
Indieners Jacqueline van den Hil (VVD), Judith Tielen (VVD)
Onderwerpen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z09550.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Door uitblijven coronastrategie komt lockdown weer in beeld»?1
 • Vraag 2
  Wat is de stand van zaken met betrekking tot de Nationale Zorgreserve? Kan (een deel van) deze reserve ingezet worden bij een eventuele besmettingsgolf dit najaar?
 • Vraag 3
  Hoe geven werkgevers op dit moment invulling aan het zoveel mogelijk voorkomen en herstel van ziekteverzuim in de zorg?
 • Vraag 4
  Welke maatregelen uit deHoofdlijnenbrief Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg kunnen op korte termijn – binnen een halfjaar – genomen worden om druk op het personeel in de zorg te verlichten?
 • Vraag 5
  Welke lessen zijn er getrokken uit de afgelopen crisisjaren om personeel efficiënter in te zetten? Welke voorbeelden dragen zorgprofessionals zelf aan voor het efficiënter inzetten van personeel?
 • Vraag 6
  Kunt u aangeven wanneer de Kamer de uitwerking van de motie-De Vries over een inventarisatie van arbeidsbesparende innovaties in de zorg kan verwachten?2
 • Vraag 7
  Bent u het eens dat er door werkgevers en zorgpersoneel samen nadrukkelijker werk gemaakt moet worden van de inzet van arbeidsbesparende innovaties op de werkvloer en dat het koplopersklimaat gestimuleerd moet worden? Wat hebben zorgprofessionals naar eigen zeggen nodig om goed gebruik te kunnen maken van arbeidsbesparende innovaties?3

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z09550
Volledige titel: Het bericht ‘Door uitblijven coronastrategie komt lockdown weer in beeld’