Kamervraag 2022Z08623

Het bericht ‘China ziet DNA als natuurlijke hulpbron en bouwt aan enorme genendatabank’

Ingediend 3 mei 2022
Indiener Joba van den Berg-Jansen (CDA)
Onderwerpen ethiek zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z08623.html
1. Het Financieele Dagblad, 26 april 2022, «China ziet DNA als natuurlijke hulpbron en bouwt aan enorme genendatabank» (fd.nl/politiek/1436359/china-ziet-dna-als-natuurlijke-hulpbron-en-bouwt-aan-gigagenendatabank).
2. Kamerstuk 35 844, nr. 6.
 • Vraag 1
  Kent u het artikel: «China ziet DNA als natuurlijke hulpbron en bouwt aan enorme genendatabank»?1
 • Vraag 2
  Kent u het verslag over het wetsvoorstel Wet zeggenschap lichaamsmateriaal?2
 • Vraag 3
  Kunt u aangeven welke bescherming er nog wel of niet is indien lichaamsmateriaal van Nederlanders met toestemming wordt gebruikt voor onderzoek en in het buitenland terechtkomt? Kunt u aangeven of, en zo ja, hoe het wetsvoorstel Wet zeggenschap lichaamsmateriaal dat zou veranderen?
 • Vraag 4
  Kunt u aangeven welke biobanken in Nederland nu in buitenlandse en specifiek in Chinese handen zijn c.q. waar een buitenlandse deelneming is?
 • Vraag 5
  Klopt het dat Chinese wetgeving zich kan uitstrekken tot activiteiten van Chinezen c.q. Chinese bedrijven in het buitenland?
 • Vraag 6
  Kunt u aangeven wat het betekent als mensen meedoen aan wetenschappelijke medische onderzoeken en/of experimentele medicatie als het bedrijf c.q. de organisatie voor meer dan 49% in Chinese handen is?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z08623
Volledige titel: Het bericht ‘China ziet DNA als natuurlijke hulpbron en bouwt aan enorme genendatabank’