Kamervraag 2022Z07092

Het bericht ‘The backdoor that keeps Russian oil flowing into Europe’

Ingediend 11 april 2022
Indiener Tom van der Lee (GL)
Onderwerpen economie markttoezicht overige economische sectoren
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z07092.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «The backdoor that keeps Russian oil flowing Into Europe»?1
 • Vraag 2
  Is het juist dat bedrijven als Shell, die publiek beweren zich uit Rusland te hebben terug getrokken en miljarden euro’s zeggen te hebben afgeschreven, Russische fossiele brandstoffen bijmengen met brandstof van een andere origine?
 • Vraag 3
  Wanneer is volgens u bijvoorbeeld een lading Russische diesel geen lading Russische diesel meer?
 • Vraag 4
  Zijn er aanwijzingen dat Shell Plc, de grootste Europese oliemaatschappij, Russisch fossiele brandstof omzet in wat handelaren een Letse blend noemen?
 • Vraag 5
  Is het feitelijk waar dat Shell vaten als «niet van Russische oorsprong» op de markt brengt, waarin bijvoorbeeld wel 49,99% Russische brandstof zit, maar waarvan de overige 50,01 procent ergens anders vandaan komt?
 • Vraag 6
  Zo ja, wat vindt u van deze praktijk? En in hoeverre is dit in strijd met bestaande regelgeving?
 • Vraag 7
  Wat kunt u ondernemen tegen het feit dat er al een snelgroeiende en ondoorzichtige markt voor gemengde Russische diesel en andere geraffineerde aardolieproducten te ontstaan, hoewel er formeel nog geen boycot van Russische olie is?
 • Vraag 8
  Hoe kan ook deze praktijk worden aangepakt als Nederland dan wel de EU tot een formele boycot van Russische olie overgaat?
 • Vraag 9
  Bent u bereid, om net als Polen en de Baltische Staten over te gaan tot een boycot van Russische olie en daarbij bijmengpraktijken ook aan te pakken?
 • Vraag 10
  Kunt u deze vragen met spoed beantwoorden en uiterlijk binnen 2 weken beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z07092
Volledige titel: Het bericht ‘The backdoor that keeps Russian oil flowing into Europe’