Kamervraag 2022Z05853

De gevolgen van de zware sancties voor Nederlandse ondernemers die naar Rusland exporteren

Ingediend 28 maart 2022
Beantwoord 19 april 2022 (na 22 dagen)
Indiener Pepijn van Houwelingen (FVD)
Beantwoord door Micky Adriaansens (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen economie handel organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z05853.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20212022-2440.html
1. Brandbrief van een dergelijke ondernemer ondershands meegestuurd naar het ministerie
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het feit dat veel Nederlandse ondernemers die voornamelijk of uitsluitend naar Rusland exporteren door de zware sancties (waardoor ze soms zelfs helemaal niet meer betaald kunnen worden vanuit Rusland) zwaar getroffen worden?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat gaat u doen om deze ondernemers te helpen?

  Ondernemers in nood, zoals de verzenders van de brandbrief die het lid Van Houwelingen heeft meegestuurd, zou ik graag willen wijzen op de bestaande ondersteuning die wij aanbieden via RVO. RVO helpt bedrijven bij het zoeken van nieuwe afzetmarkten en het verleggen van aanvoerketens, nu de handel met Rusland is bemoeilijkt. Naast de in de brandbrief al aangehaalde BBZ-regeling biedt de overheid meerdere instrumenten waarmee bedrijven de impact op hun bedrijfsvoering kunnen overbruggen of hun bedrijfsactiviteiten kunnen verleggen. Voorbeelden hiervan zijn:
  RVO biedt daarnaast ook ruime ondersteuning om bedrijven met hoge energiekosten te helpen verduurzamen, zoals de SDE++-regeling.
  Met deze begeleiding en instrumenten helpen we Nederlandse ondernemers.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z05853
Volledige titel: De gevolgen van de zware sancties voor Nederlandse ondernemers die naar Rusland exporteren
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20212022-2440
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over de gevolgen van de zware sancties voor Nederlandse ondernemers die naar Rusland exporteren