Kamervraag 2022Z03845

Het bericht ‘Groot-Brittannië doet Aeroflot in de ban als gevolg van Russische agressie’

Ingediend 28 februari 2022
Beantwoord 18 maart 2022 (na 18 dagen)
Indieners Sjoerd Sjoerdsma (D66), Raoul Boucke (D66)
Beantwoord door Wopke Hoekstra (viceminister-president , minister buitenlandse zaken) (CDA), Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
Onderwerpen luchtvaart verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z03845.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20212022-2129.html
1. luchtvaarnieuws.nl, 25 februari 2022
 • Vraag 1
  Klopt het dat het Britse luchtruim is gesloten voor Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoeveel Russische luchtvaartmaatschappijen vliegen er op Nederlandse luchthavens? Om hoeveel vliegtuigbewegingen gaat dit?

  Door de huidige sluiting van het Europese luchtruim voor Russische luchtvaartmaatschappijen vliegen er geen Russische luchtvaartmaatschappijen op Nederlandse luchthavens.

 • Vraag 3
  Bent u bereid te onderzoeken of het in Europees verband weren van deze luchtvaartmaatschappijen op Europese luchthavens en uit het Europese luchtruim een sanctiemaatregel kan zijn? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord op vraag 2.

 • Vraag 4
  Klopt het bericht dat luchtvaartmaatschappijen die onderdeel zijn van IAG niet meer vliegen door het Russische luchtruim?

  Ja. Zie antwoorden op vraag 2 en op vraag 3 van het lid Sjoerdsma.

 • Vraag 5
  Kunt u aangeven of Nederlandse luchtvaartmaatschappijen nog vliegen in het Russische luchtruim? Hoe oordeelt u hierover gezien de veiligheidssituatie?

  Nederlandse luchtvaartmaatschappijen vliegen niet in Russisch luchtruim, omdat Rusland dit heeft verboden.

 • Vraag 6
  Kunt u deze vragen afzonderlijk en met spoed beantwoorden?

  De vragen zijn afzonderlijk en zo spoedig mogelijk beantwoord.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z03845
Volledige titel: Het bericht ‘Groot-Brittannië doet Aeroflot in de ban als gevolg van Russische agressie’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20212022-2129
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Sjoerdsma en Boucke over het bericht ‘Groot-Brittannië doet Aeroflot in de ban als gevolg van Russische agressie’