Kamervraag 2022Z00258

Het bericht 'Opnieuw stormloop op SNN-subsidie, wachttijd loopt op tot enkele uren'

Ingediend 11 januari 2022
Beantwoord 14 februari 2022 (na 34 dagen)
Indiener Raoul Boucke (D66)
Beantwoord door Hans Vijlbrief (staatssecretaris economische zaken) (D66)
Onderwerpen economie organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z00258.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20212022-1680.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Opnieuw stormloop op SNN-subsidie, wachttijd loopt op tot enkele uren»?1

  Ja, daar ben ik van op de hoogte.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat deze subsidieregeling niet mag leiden tot meer ongelijkheid tussen bewoners?

  Zie hiervoor de beantwoording op vraag 5 van de leden Beckerman en Nijboer.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat elke vorm van willekeur in de subsidieaanvraag niet past bij de ruimhartige vergoeding aan Groningen waar de Kamer om gevraagd heeft?

  Ik ben van mening dat er geen willekeur mag plaatsvinden bij de toekenning van een subsidie. Deze subsidieregeling is bedoeld om eigenaren in staat te stellen achterstallig onderhoud te verrichten en hun woning te verbeteren en betreft geen vergoeding van materiële of immateriële schade.

 • Vraag 4
  Is er genoeg subsidie beschikbaar om alle aanvragen voor deze subsidie toe te kennen aan huishoudens die in aanmerking komen voor deze subsidie? Zo nee, hoeveel extra subsidie zou er nodig zijn om te voldoen aan alle aanvragen?

  In mijn brief van 14 januari jl. («Benutting budget woningverbeteringssubsidie») heb ik inmiddels uw Kamer laten weten dat er extra budget beschikbaar komt zodat alle Groningers die in aanmerking komen voor de subsidie, deze kunnen aanvragen.

 • Vraag 5
  Heeft de plek in de wachtrij invloed op het wel of niet toekennen van de subsidie aan de aanvrager? Zo ja, kunt u uitleggen hoe bepaald wordt wat de plek van de aanvrager wordt in de wachtrij?

  SNN heeft aanvragers die een aanvraag digitaal wilden indienen automatisch, op volgorde van binnenkomst, in de wachtrij geplaatst. Vervolgens werd de aanvrager doorgeleid naar het E-loket waar een aanvraag ingediend kon worden. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld door het SNN.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z00258
Volledige titel: Het bericht 'Opnieuw stormloop op SNN-subsidie, wachttijd loopt op tot enkele uren'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20212022-1680
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Boucke over het bericht 'Opnieuw stormloop op SNN-subsidie, wachttijd loopt op tot enkele uren'