Kamervraag 2021Z21094

De uitzending van EenVandaag over staatsvrije scholen

Ingediend 22 november 2021
Indiener Paul van Meenen (D66)
Onderwerpen basisonderwijs onderwijs en wetenschap
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z21094.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de uitzending van EenVandaag van vrijdag 19 november, waarin de toename van het aantal staatsvrije scholen aan de kaak wordt gesteld?1
 • Vraag 2
  Is het waar dat het aantal staatsvrije scholen sterk is toegenomen de afgelopen jaren, namelijk van 80 naar 108 in een periode van vijf jaar?
 • Vraag 3
  Waarom denkt u dat het aantal staatsvrije scholen zodanig is toegenomen?
 • Vraag 4
  Hoe beoordeelt u deze toename?
 • Vraag 5
  Hoe vaak waren de onderwijskwaliteit en de veiligheid niet geborgd op staatsvrije scholen in de afgelopen vijf jaar? Op welke scholen was dit het geval?
 • Vraag 6
  Welke middelen heeft u om in te grijpen op dit type scholen wanneer de onderwijskwaliteit of de veiligheid niet op orde is? Bent u van mening dat u genoeg middelen heeft om in te grijpen?
 • Vraag 7
  Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat er steeds meer staatsvrije scholen bij komen, met name omdat een hoge maandelijkse bijdrage van ouders wordt verwacht en dit een negatieve bijdrage levert aan het realiseren van kansengelijkheid? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z21094
Volledige titel: De uitzending van EenVandaag over staatsvrije scholen