Kamervraag 2021Z21088

Het bericht ‘Testafspraak maken (bijna) onmogelijk bij GGD: ‘De rek is eruit’

Ingediend 22 november 2021
Indiener Aukje de Vries (VVD)
Onderwerpen gezondheidsrisico's zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z21088.html
1. RTL Nieuws, 17 november 2021, «Testafspraak maken (bijna) onmogelijk bij GGD: «De rek is eruit» (Testafspraak maken (bijna) onmogelijk bij GGD: «De rek is eruit»» | RTL Nieuws)
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht: «Testafspraak maken (bijna) onmogelijk bij GGD: «De rek is eruit»»?1
 • Vraag 2
  Welke signalen zijn de afgelopen weken ontvangen over de knellende capaciteit bij de GGD? Welke acties zijn hierop ondernomen?
 • Vraag 3
  Kunt u verklaren waarom veel mensen niet terecht kunnen voor een test, terwijl er wel capaciteit is?
 • Vraag 4
  Hoeveel testcapaciteit kan de GGD nog creëren in het vierde kwartaal van 2021? Hoeveel weken kost het om tot dit aantal te komen? Wordt dit aantal voldoende geacht?
 • Vraag 5
  Welk advies wordt mensen gegeven die op dit moment geen afspraak kunnen maken om zich te laten testen, gezien het onwenselijk is dat mensen langer thuis moeten blijven dan nodig?
 • Vraag 6
  Welke maatregelen worden ondernomen indien zich een uitbraak voor doet op bijvoorbeeld scholen, gezien het voor het onderwijsproces wenselijk is dat kinderen zich zo snel mogelijk moeten kunnen laten testen?
 • Vraag 7
  Wordt er door de GGD een roadmap «Test, Traceren, Vaccineren» voor 2022 samengesteld, om zich voor te bereiden op snel op en af te kunnen schalen? Zo ja, wanneer zal deze gereed zijn?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z21088
Volledige titel: Het bericht ‘Testafspraak maken (bijna) onmogelijk bij GGD: ‘De rek is eruit’