Kamervraag 2021Z21087

De unaniem aangenomen Motie 25 295, nr. 1436 van het lid Pouw-Verweij c.s.

Ingediend 22 november 2021
Indiener Pepijn van Houwelingen (FVD)
Onderwerpen gezondheidsrisico's zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z21087.html
  • Vraag 1
    Bent u op de hoogte van de unaniem aangenomen motie van het lid Pouw-Verweij c.s. (25 295, nr. 1436.)?
  • Vraag 2
    Kunt u toelichten waarom er nog geen uitvoering is gegeven aan deze motie?
  • Vraag 3
    Op welke termijn verwacht u dat serologische tests (wel) toegestaan zullen zijn?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z21087
Volledige titel: De unaniem aangenomen Motie 25 295, nr. 1436 van het lid Pouw-Verweij c.s.