Kamervraag 2021Z20963

Het bericht 'Conflicten bij Deloitte en EY leggen bom onder verdienmodel Zuidas'

Ingediend 19 november 2021
Indiener Henk Nijboer (PvdA)
Onderwerpen belasting financiën
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z20963.html
1. Conflicten bij Deloitte en EY leggen bom onder verdienmodel Zuidas (fd.nl)
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Conflicten bij Deloitte en Ernst en Young (EY) leggen bom onder verdienmodel Zuidas»?1
 • Vraag 2
  Hoe zitten BV-constructies van Zuidas-partners in elkaar? Kunt u daarbij ingaan op zowel situaties waarbij de partner een belang heeft van meer dan 5 procent in de organisatie en waarbij de partner een belang van minder dan 5 procent heeft, zoals bij Deloitte en EY het geval is?
 • Vraag 3
  In hoeverre verschilt de belastingdruk van Zuidas-partners met die van andere werknemers?
 • Vraag 4
  Is er een box 2 constructie te maken door eenvoudigweg een werk-BV toe te voegen? Zo ja, wat vindt u ervan dat de belastingregels zo eenvoudig te ontwijken zijn en wat gaat u hieraan doen?
 • Vraag 5
  Bent u verbaasd dat bedrijven die het faciliteren van belastingontwijking als business hebben zelf ook aan belastingontwijking doen?
 • Vraag 6
  Uit het artikel blijkt dat partners niet in loondienst werken, maar belast worden als ondernemers. Klopt dit?
 • Vraag 7
  Hoe kan het dat partners belast worden als directeur-grootaandeelhouders, terwijl zij met 247 respectievelijk 254 personen in een maatschap zitten?
 • Vraag 8
  Hoe wordt de gebruikelijkloonregeling toegepast op partners van advieskantoren? Deelt u de mening dat dit gebruikelijk loon bij advieskantoren bijna de gehele beloning zou moeten bevatten nu het ondernemersrisico zeer gering is en er weinig tot geen kapitaal wordt verschaft?
 • Vraag 9
  Vindt u het in het licht van goed ondernemingsbestuur wenselijk dat partners niet in loondienst zijn?
 • Vraag 10
  Indien partners daadwerkelijk vrije ondernemers zijn zonder gezagsrelatie, hoe kan de onderneming dan sturen op kwaliteit en verbeteringen doorvoeren, zoals noodzakelijk is in bijvoorbeeld de accountancysector?
 • Vraag 11
  Deelt u de mening dat het gevaarlijk is als dit niet mogelijk is en er te weinig onderlinge controle is, zoals recent ook weer bleek bij de Landsadvocaat?
 • Vraag 12
  In hoeverre treedt de Belastingdienst op tegen belastingontwijking door Zuidaskantoren en in hoeverre heeft de Belastingdienst afdoende capaciteit om hier goed toezicht op te houden?
 • Vraag 13
  Bent u bereid in kaart te brengen hoe groot de belastingontwijking door Zuidaskantoren jaarlijks is?
 • Vraag 14
  Bent u voorts bereid deze constructies onmogelijk te maken en de Kamer hierover bij het volgende Belastingplan te informeren?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z20963
Volledige titel: Het bericht 'Conflicten bij Deloitte en EY leggen bom onder verdienmodel Zuidas'