Kamervraag 2021Z18962

Oversterfte sinds mei 2021

Ingediend 29 oktober 2021
Beantwoord 19 november 2021 (na 21 dagen)
Indiener Thierry Baudet (FVD)
Beantwoord door Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z18962.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20212022-820.html
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van de oversterfte die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) rapporteert sinds mei 2021?

  Ik ben op de hoogte van de oversterfte zoals sinds mei 2021 gerapporteerd door het CBS.

 • Vraag 2
  Wat is volgens u de verklaring voor deze oversterfte?

  Het CBS spreekt van oversterfte als het waargenomen aantal overledenen hoger is dan het verwachte aantal overledenen in dezelfde periode. Op 4 november jl. heeft het CBS de sterftecijfers gepubliceerd tot en met het tweede kwartaal 2021. Hieruit is te concluderen dat sinds het begin van de coronapandemie in maart 2020 tot en met juni 2021 er in totaal 31.384 mensen aan COVID-19 zijn overleden. Het CBS stelt dat de oversterfte, ofwel het verschil tussen het waargenomen aantal en het verwachte aantal overledenen, bijna in z’n geheel wordt veroorzaakt door sterfte aan COVID-19.

 • Vraag 3
  Laten andere landen vergelijkbare oversterfte zien?

  Een internationale vergelijking is niet goed te maken. Dit komt doordat er internationaal geen uniforme methode bestaat voor het meten van oversterfte. Hoewel er internationale afspraken zijn gemaakt over het meten van het aantal COVID-19 overledenen op basis van de doodsoorzaak, zijn deze cijfers in veel landen minder actueel dan in Nederland.

 • Vraag 4
  Wilt u deze vragen tijdig beantwoorden?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z18962
Volledige titel: Oversterfte sinds mei 2021
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20212022-820
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Baudet over oversterfte sinds mei 2021