Kamervraag 2021Z18196

Het bericht ‘OM sluit geheime deal met voormalige topaanklagers’

Ingediend 18 oktober 2021
Indiener Gidi Markuszower (PVV)
Onderwerpen organisatie en beleid recht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z18196.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met dit bericht?1
 • Vraag 2
  Bent u door het openbaar ministerie (OM) op de hoogte gesteld over het feit dat het OM met de leugenachtige ontslagen van voormalig procureur-generaal Marc van Nimwegen en hoofdofficier van justitie Marianne Bloos tot een geheime overeenkomst is gekomen alle procedures die tegen hen liepen te staken? Zo ja, op welk moment was u van deze deal op de hoogte?
 • Vraag 3
  Wat is de reden dat deze kwestie middels een geheime overeenkomst is afgehandeld?
 • Vraag 4
  Klopt het dat deze geheime deal is onttrokken uit het budget voor misdaadbestrijding? Zo nee, waarom niet? Uit welk budget is deze deal dan bekostigd?
 • Vraag 5
  Wat was het bedrag van deze geheime deal?
 • Vraag 6
  Bent u het eens dat deze geheime deal een klap in het gezicht is van al die OM-medewerkers die wél integer hun werkzaamheden verrichten en jarenlang hebben geleden onder het leugenachtige, intimiderende en seksistische gedrag van deze hoofdpersonen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 7
  Bent u bereid deze geheime deal betaald met belastinggeld terug te draaien en eventueel uitbetaalde bedragen terug te vorderen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 8
  Welke maatregelen gaat u nemen om de cultuur van intrinsieke onbetrouwbaarheid, corruptie en handjeklap bij het OM te veranderen?
 • Mededeling - 8 november 2021

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Markuszower (PVV), van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «OM sluit geheime deal met voormalige topaanklagers» (ingezonden 18 oktober 2021) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z18196
Volledige titel: Het bericht ‘OM sluit geheime deal met voormalige topaanklagers’