Kamervraag 2021Z17539

De dreigende ondergang van Evergrande

Ingediend 8 oktober 2021
Indiener Farid Azarkan (DENK)
Onderwerpen economie organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z17539.html
1. AD, «Is Evergrande nieuwe Lehman?», 23 september 2021
2. FD, «Voor Evergrande tikt de klok, maar analisten zien «geen Lehman»», 22 september 2021
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van de berichtgeving over de dreigende ondergang van Evergrande?1, 2
 • Vraag 2
  Klopt het dat Chinese bedrijf Evergrande zucht onder een schuldenlast van 250 tot 300 miljard euro en het de vraag is of deze vastgoedontwikkelaar nog wel aan zijn financiële verplichten kan voldoen?
 • Vraag 3
  Welke gevolgen zou een faillissement van Evergrande kunnen hebben voor de Chinese economie en voor de wereldeconomie?
 • Vraag 4
  Klopt het dat vooral Chinese bedrijven en particulieren last zouden hebben van een faillissement van Evergrande?
 • Vraag 5
  Klopt de indruk bij veel analisten dat de Chinese overheid zal ingrijpen in de vorm van nationalisatie of redding van het bedrijf, of compensatie van de schuldeisers, teneinde de economie te stabiliseren en sociale onrust te voorkomen?
 • Vraag 6
  Ziet u een analogie met de val van Lehman Brothers op 15 september 2008, die tot een wereldwijde economische recessie leidde?
 • Vraag 7
  Klopt het dat de analogie met de val van Lehman Brothers niet helemaal opgaat, omdat de toenmalige regering van de VS niet ingreep en Lehman een wereldwijd negatief vertrouwenseffect veroorzaakte, mede omdat de risico’s van rommelhypotheken plotseling werden blootgelegd?
 • Vraag 8
  Bent u bereid om de gang van zaken bij Evergrande nauwgezet te monitoren?
 • Vraag 9
  Indien toch een wereldwijde recessie zou ontstaan, bent u dan bereid met nieuwe steunpakketten de gevolgen van een recessie buiten de deur te houden?
 • Vraag 10
  Deelt u de mening dat steunpakketten (2020–2021) het tegenovergestelde zijn van bezuinigingspakketten (2010–2015) met toen ook het tegenovergestelde resultaat, namelijk het onnodig lang voortduren van de recessie en jarenlange trage groei?
 • Vraag 11
  Deelt u de mening, later ook ondersteund door 150 economen, dat het grootschalige bezuinigingspakket van 51 miljard euro in 2010–2015 heeft geleid tot een onnodige verergering en verlenging van de economische krimp en stagnatie in de jaren 2010–2017?
 • Vraag 12
  Deelt u de mening dat dit aansluit bij de Modern Monetary Theory (MMT), die zegt dat de overheid in ruime mate kan investeren, zolang de inflatie laag blijft? Kan de conclusie worden getrokken dat de MMT écht werkt?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z17539
Volledige titel: De dreigende ondergang van Evergrande