Kamervraag 2021Z16182

Het artikel ‘Scheuren in wanden vuurtoren Lange Jaap. Groot gebied rondom toren afgesloten, ook de doorgaande weg.’

Ingediend 23 september 2021
Indiener Rudmer Heerema (VVD)
Onderwerpen bouwen en verbouwen cultuur cultuur en recreatie huisvesting
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z16182.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Scheuren in wanden vuurtoren Lange Jaap. Groot gebied rondom toren afgesloten, ook de doorgaande weg»?1
 • Vraag 2
  Sinds wanneer bent u op de hoogte van de scheuren in de wanden van de vuurtoren? Bent u op de hoogte dat de vuurtoren Lange Jaap nu dreigt in te storten? Zo ja, welke acties heeft u reeds ondernomen om dit te voorkomen?
 • Vraag 3
  Kunt u uitleggen wat de aanleiding is van de scheuren in de wanden van de vuurtoren?
 • Vraag 4
  Is inmiddels bekend hoe de scheuren in de vuurtoren hersteld kunnen worden?
 • Vraag 5
  Wat voor acties worden op korte termijn ondernomen om te voorkomen dat de Lange Jaap, een icoon voor de inwoners van Den Helder en de hoogste nog werkende vuurtoren van Nederland, omvalt?
 • Vraag 6
  In hoeverre ervaren de omwonenden van de Lange Jaap hinder van het ontruimen van het gebied rond de vuurtoren?
 • Vraag 7
  Hoe konden de scheuren in de Lange Jaap onopgemerkt blijven bij Rijkswaterstaat ondanks de alarmerende signalen van omwonenden? Waarom is er niet eerder ingegrepen?
 • Vraag 8
  Wat wordt er gedaan om te voorkomen dat andere vuurtorens een soortgelijk lot wacht? Op welke basis wordt geïnspecteerd/onderhoud gepleegd en behoeft deze werkwijze van Rijkswaterstaat aanpassing naar aanleiding van dit voorval?
 • Vraag 9
  Kunt u garanderen dat met fall-back-opties die worden uitgewerkt volledig kan worden voorkomen dat scheepvaart gehinderd wordt?
 • Vraag 10
  Bent u het eens dat dit soort gevaarlijke situaties in de toekomst niet meer mogen voorkomen? Wat wordt gedaan om ervoor te zorgen dat signalen over soortgelijke beschadigingen, aan zowel de Lange Jaap als andere vuurtorens, in de toekomst zo snel mogelijk opgepakt worden?
 • Mededeling - 15 oktober 2021

  Op 23 september april jl. hebben de leden Geurts (CDA) en Heerema (VVD) Kamervragen gesteld over de vuurtoren «Lange Jaap» in Den Helder. Helaas kunnen deze vragen niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord, omdat het verzamelen van de benodigde informatie meer tijd vraagt. Ik streef er naar u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen te doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z16182
Volledige titel: Het artikel ‘Scheuren in wanden vuurtoren Lange Jaap. Groot gebied rondom toren afgesloten, ook de doorgaande weg.’