Kamervraag 2021Z16175

Het bericht dat de digitale veiligheid onvoldoende is

Ingediend 23 september 2021
Indiener Barbara Kathmann (PvdA)
Onderwerpen economie ict
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z16175.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het onderzoek van de DMCR en de provincie Zuid-Holland over het gebrek aan cybersecurity bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen?1
 • Vraag 2
  Kunt u zich vinden in de bevindingen van het onderzoek van de DMCR en de provincie Zuid-Holland? Zo nee, welke bevindingen deelt u niet?
 • Vraag 3
  Hoe kan het dat bij een groot deel van de bedrijven er onvoldoende aandacht is voor cybersecurity?
 • Vraag 4
  Bent u het met ermee eens dat bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen juist extra goed beveiligd moeten zijn op het digitale vlak?
 • Vraag 5
  Wat doet u om de cybersecurity van deze bedrijven te vergroten?
 • Vraag 6
  Doet u voldoende om de cybersecurity van deze bedrijven te verbeteren? Zo ja, hoe verklaart u de bevindingen in dit onderzoek dan? Zo nee, wat gaat u meer doen om de cybersecurity van deze bedrijven te verbeteren?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z16175
Volledige titel: Het bericht dat de digitale veiligheid onvoldoende is