Kamervraag 2021Z14469

Steun van Palestijnse autoriteit voor anti-semitisme

Ingediend 23 augustus 2021
Beantwoord 10 september 2021 (na 18 dagen)
Indiener Raymond de Roon (PVV)
Beantwoord door Sigrid Kaag (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken, minister buitenlandse zaken) (D66)
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid terrorisme
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z14469.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-3984.html
 • Vraag 1
  Hoe beoordeelt u de steun van de Palestijnse autoriteit voor de met brandende davidsterren en swastikas gelardeerde uitingen van antisemitisme in Samaria?1 2

  Nederland veroordeelt antisemitische uitingen te allen tijde. Het is zorgelijk dat dergelijke uitingen hebben plaatsgevonden tijdens demonstraties op de West Bank.

 • Vraag 2
  Herinnert u zich de motie-Buitenweg c.s. die de regering oproept tot veroordeling van uitlatingen van regeringsleiders die bijdragen aan groeiend antisemitisme?3

  Ja.

 • Vraag 3
  Bent u bereid de bovengenoemde steun krachtig te veroordelen, zowel in bilateraal contact met de palestijnse autoriteiten als in het openbaar? Hoe gaat u optreden?

  Het kabinet zet zich ten volle in voor de bestrijding van antisemitisme. Nederland en de EU blijven er bij de daarvoor verantwoordelijke partijen op aandringen haat en geweld tegen te gaan, in lijn met VNVR-resolutie 2334. Naar aanleiding van de genoemde gebeurtenissen bij de demonstraties op de West Bank heeft de Nederlandse vertegenwoordiger in Ramallah op 1 september jl. in een bilateraal gesprek met de Palestijnse autoriteiten deze boodschap nogmaals overgebracht.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z14469
Volledige titel: Steun van Palestijnse autoriteit voor anti-semitisme
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-3984
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid de Roon over steun van de Palestijnse autoriteit voor antisemitisme