Kamervraag 2021Z13686

De hoogte van het BBZ-krediet

Ingediend 14 juli 2021
Indiener Hülya Kat (D66)
Onderwerpen economie ondernemen
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z13686.html
 • Vraag 1
  Hoe vaak wordt het Besluit Bijstandsverlening voor zelfstandigen (Bbz)-krediet gebruikt en hoe vaak wordt het volledige bedrag terugbetaald? Kunt u deze cijfers verstrekken over in ieder geval de laatste vijf jaren?
 • Vraag 2
  Kunt u nader toelichten hoe de hoogte van de rente van 8% voor het Bbz-krediet tot stand is gekomen?
 • Vraag 3
  Bent u van oordeel dat de economische omstandigheden die van toepassing waren bij het vaststellen van de hoogte van de rente van het Bbz-krediet thans nog steeds van toepassing zijn?
 • Vraag 4
  Kunt u toelichten waarom 7% of 6% niet marktconform zou zijn?
 • Vraag 5
  Bent u het eens dat het verdedigbaar is dat 6% ook een marktconforme rente zou kunnen zijn?
 • Vraag 6
  Kunt u toelichten waarom de rente op saldodipje.nl en vergelijkbare websites in veel gevallen nog lager is dan 8%?
 • Vraag 7
  Welke financiële risico’s draagt een Bbz-krediet met zich mee voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers)? En hoe beoordeelt u in die context het risico dat men de lening niet kan terugbetalen? Zou daarom niet gestreefd moeten worden naar een zo laag mogelijke rente?
 • Vraag 8
  Zijn er gevallen bekend waarbij zzp'ers een Bbz-krediet of de rente daarop niet terug konden betalen en daarom in de schulden terecht kwamen?
 • Vraag 9
  Bent u bereid om de hoogte van 8% voor Bbz-krediet te heroverwegen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z13686
Volledige titel: De hoogte van het BBZ-krediet