Kamervraag 2021Z13575

De renovatie van het Binnenhof

Ingediend 12 juli 2021
Indiener Daan de Kort (VVD)
Onderwerpen bestuur parlement
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z13575.html
 • Vraag 1
  Wanneer wist u dat de kostenraming wederom hoger zou uitvallen?
 • Vraag 2
  Waarom heeft u ervoor gekozen om dit naarbuiten te brengen op de eerste dag van het reces?
 • Vraag 3
  Waarom is er niet eerder gekeken naar veiligheidsmaatregelen en moet nu uitsluitend op dit onderdeel het budget met 127 miljoen euro worden verhoogd?
 • Vraag 4
  Waarom wordt er wederom extra geld uitgetrokken voor duurzaamheid en is dit noodzakelijk?
 • Vraag 5
  Is het Binnenhof na renovatie pandemie-proof of worden hier ook extra kosten voor verwacht?
 • Vraag 6
  Ziet u nog mogelijkheden voor kostenreductie?
 • Vraag 7
  Kunnen we het geraamde bedrag als plafond-bedrag beschouwen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z13575
Volledige titel: De renovatie van het Binnenhof