Kamervraag 2021Z10440

De motie Alkaya, 31066, nr. 827

Ingediend 10 juni 2021
Beantwoord 15 juni 2021 (na 5 dagen)
Indieners Renske Leijten (SP), Mahir Alkaya (SP)
Beantwoord door Alexandra van Huffelen (staatssecretaris financiën) (D66)
Onderwerpen belasting financiën
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z10440.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-3169.html
 • Vraag 1
  Kunt u, gezien uw oordeel dat de motie-Alkaya die de regering oproept om de beoordeling binnen één dag-aanpak vóór september 2021 landelijk uit te rollen onhaalbaar zou zijn, per pilot (Leeuwarden, Almere en Zaanstad) aangeven om hoeveel dossiers het gaat en hoeveel medewerkers hierbij zijn betrokken?1

  Onderstaand treft u de gevraagde informatie over de pilots. De eerste is 3 juni gestart en de volgende zal op dinsdag 15 juni in Leeuwarden van start. De cijfers betreffen aantallen medewerkers, zowel van UHT als andere organisaties, die hieraan meewerken en niet FTE. Een aantal betrokkenen in de voorbereiding is ook bij de pilots zelf aanwezig. Benadrukt dient te worden dat de omvang van de eerste pilots vanwege de opstart beperkt is en bij iedere nieuwe pilot zal toenemen. Hiermee wordt een beheerste uitrol gewaarborgd. Op basis van de uitkomsten van deze kleinschalige pilots wordt bekeken hoe vervolg kan worden geven aan onderdelen die succesvol blijken, zoals bijvoorbeeld door een vervolg pilot of bredere implementatie.
  geplande datum pilot

  3 juni
  15-jun
  28 en 29 juni
  nnb
  Juli
  aantal dossiers

  30
  2
  4
  max 6
  20
  betrokkenen voorbereiding
  40
  12
  10
  10
  nnb
  nnb
  betrokkenen pilot-dag

  nvt
  12
  17
  nnb
  nnb
  betrokken na-traject
  30
  nvt
  7
  16
  nnb
  nnb
  Het hele traject «behandeling in een dag» bestaat uit 2 fasen:
  Fase 1: «betekenisvol herstel», waarin heling een nadrukkelijke rol heeft
  Fase 2: «de behandeling met resultaat»
  Er wordt komende maand gestart met twee pilots fase 1 «betekenisvol herstel» (Leeuwarden en Almer) waarin het heling proces een nadrukkelijke rol heeft. Voor de derde pilot in fase 1 wordt met Zaanstad nog een startdatum vastgesteld.
  Daarnaast onderzoekt UHT in een afzonderlijke pilot van het reguliere proces in Zwolle, die gestart is op 3 juni, of de doorlooptijden van het bestaande behandelproces en/of aanpassingen in het behandelproces kunnen leiden tot de behandeling in één dag. Tenslotte zal er nog een laatste pilot gestart worden waarin de «behandeling in een dag» in aanwezigheid van de ouder op locatie uitgeprobeerd wordt. UHT is vergaand in gesprek met een gemeente, het streven is deze pilot in juli te laten plaatsvinden.
  Ik wil hierbij graag onderstrepen dat de pilots enerzijds en de uiteindelijke uitrol als die pilots succesvol zijn anderzijds verschillende zaken zijn. Na besluit tot implementatie van de mogelijkheid om in één dag te behandelen moet de planning van medewerkers, ouders en eventueel advocaten hierop aangepast worden, moeten locaties worden geregeld, communicatiemiddelen aangepast, werkinstructies gemaakt, opleiding gegeven en een aanpassing van de systemen om dit te ondersteunen. Met name de logistieke aspecten van behandeling op één dag op een locatie vormen een grote uitdaging en vergen veel extra capaciteit.

 • Vraag 2
  Kunt u de bovenstaande vraag nog deze week beantwoorden, zodat dit betrokken kan worden bij de beoordeling van deze motie?

  Het is niet geluk om de vraag nog dezelfde week te beantwoorden maar wel gelukt voorafgaand aan de stemmingen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z10440
Volledige titel: De motie Alkaya, 31066, nr. 827
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-3169
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Alkaya en Leijten over de motie Alkaya, Kamerstuk 31066-827