Kamervraag 2021Z10111

Het bericht ‘België wil rouwverlof uitbreiden, schrijnend dat Nederland het niet heeft’.

Ingediend 8 juni 2021
Indiener Marijke van Beukering-Huijbregts (D66)
Onderwerpen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z10111.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «België wil rouwverlof uitbreiden, schrijnend dat Nederland het niet heeft»?1
 • Vraag 2
  Klopt het dat in Nederland voornamelijk calamiteitenverlof wordt gebruikt om bij het overlijden van een naaste verlof te nemen van werk?
 • Vraag 3
  Kan het calamiteitenverlof bij overlijden van een naaste altijd worden ingezet? Wat zijn daar precies de voorwaarden voor? Wanneer wordt een werknemer in dit opzicht als een naaste gezien?
 • Vraag 4
  Is er een positieve ontwikkeling te zien in het aantal collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) waarin rouwverlof is opgenomen?
 • Vraag 5
  Hoeveel dagen nemen mensen nu gemiddeld verlof op bij het overlijden van hun naaste?
 • Vraag 6
  Is u bekend of mensen nog aanvullend gebruik maken van vakantieverlof of zich ziekmelden als het calamiteitenverlof niet toereikend is?
 • Vraag 7
  Bent u het er mee eens dat bij de praktische afwikkeling van het overlijden van een naaste het ook na de uitvaart wenselijk kan zijn om verlof op te kunnen nemen om praktische zaken te kunnen regelen tijdens kantooruren?
 • Vraag 8
  Wat vindt u van het Belgische voorstel om juist ook na de uitvaart hier een deel van het verlof beschikbaar voor te maken?
 • Vraag 9
  Hoe is het rouwverlof of verlof bij overlijden van een naaste in andere Europese landen geregeld?
 • Vraag 10
  Wanneer kunnen de uitkomsten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden over verzuim wegens rouw worden verwacht?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z10111
Volledige titel: Het bericht ‘België wil rouwverlof uitbreiden, schrijnend dat Nederland het niet heeft’.