Kamervraag 2021Z09585

Het bericht “Kabinet wil ‘homogenezing’ ‘krachtig tegengaan’ maar komt niet met een verbod”

Ingediend 2 juni 2021
Indieners Barbara Kathmann (PvdA), Sylvana Simons (BIJ1), Nilüfer Gündoğan (Volt)
Onderwerpen recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z09585.html
 • Vraag 1
  Bent u het eens met de stelling dat homoseksualiteit geen ziekte is?
 • Vraag 2
  Zo ja, deelt u dan ook de mening dat conversietherapie alleen hierom al, overbodig zou zijn?
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat conversietherapie bij minderjarigen een vorm van kindermishandeling is? Zo niet, kunt u uitleggen waarom?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat mishandeling in psychische vorm een wettelijk verbod vereist? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Zo ja, waarom bepleit u dan een wettelijk verbod op conversietherapie uit te stellen, dan wel in zijn geheel af te stellen?
 • Vraag 6
  Hoe vaak is het voorgekomen dat iemand veroordeeld is voor (het aanbieden en/of uitvoeren van) conversietherapie, aangezien u in uw brief aan de Kamer stelt dat conversietherapie al bestraft kan worden?
 • Vraag 7
  Deelt u de mening dat het expliciet strafbaar stellen van conversietherapie het gemakkelijker zou maken om conversietherapie te bestraffen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 8
  Kunt u toelichten hoe uw besluit zich verhoudt tot het gegeven dat een wettelijk verbod op conversietherapie een van de punten uit het COC Regenboogakkoord was, dat ondertekend is door een ruime Kamermeerderheid?
 • Vraag 9
  Heeft u, aangezien in tal van andere landen reeds een wettelijk verbod op conversietherapie bestaat, al geïnformeerd bij uw collega’s in Duitsland, Malta of Brazilië, die reeds een dergelijk verbod hebben, over hoe zo’n wettelijk verbod eruit zou kunnen zien?
 • Vraag 10
  Zo niet, kunt u toezeggen dit te gaan doen?
 • Mededeling - 21 juni 2021

  De vragen van de leden Gündoğan (Volt), Simons (BIJ1) en Kathmann (PvdA) over het bericht «Kabinet wil «homogenezing» «krachtig tegengaan» maar komt niet met een verbod» (2021Z09585 ingezonden 2 juni 2021) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z09585
Volledige titel: Het bericht “Kabinet wil ‘homogenezing’ ‘krachtig tegengaan’ maar komt niet met een verbod”