Kamervraag 2021Z07753

De gruwelijke overval in de woning van PSV-spits Zahavi

Ingediend 11 mei 2021
Beantwoord 17 juni 2021 (na 37 dagen)
Indieners Gidi Markuszower (PVV), Geert Wilders (PVV)
Beantwoord door Ferdinand Grapperhaus (minister justitie en veiligheid) (CDA)
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z07753.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-3186.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de berichten over de gruwelijke overval op PSV-spits Zahavi?1, 2, 3, 4

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat de vrouw en kinderen zijn vastgebonden, geslagen en met een vuurwapen bedreigd, en dat ook stukken haar van de vrouw van de PSV-voetballer zijn afgeknipt?

  Het strafrechtelijk onderzoek in deze individuele strafzaak loopt nog. In het televisieprogramma Opsporing Verzocht is aandacht besteed aan deze zaak. In die uitzending is informatie gedeeld die naar buiten kon worden gebracht. Overige informatie over deze zaak kan ik, in het belang van het onderzoek, niet naar buiten brengen.

 • Vraag 3
  Zijn er signalementen van de daders bekend?

  Ik verwijs naar het antwoord op vraag 2.

 • Vraag 4
  Heeft de politie Burgernet ingezet om de signalementen van de daders zo snel mogelijk te verspreiden? Zo nee, waarom niet?

  Het alarmeringssysteem Burgernet is in deze zaak niet ingezet. Over de in dat verband gemaakte afweging doe ik geen inhoudelijke mededelingen.

 • Vraag 5
  Hoe vaak vindt dit soort roofovervallen thuis plaats?

  In 2020 heeft de politie 298 aangiften van overvallen in woningen geregistreerd. In de registratie maakt de politie geen onderscheid tussen verschillende soorten woningovervallen.

 • Vraag 6
  In hoeveel gevallen heeft de politie de daders met succes gearresteerd?

  Van de in antwoord 5 genoemde aangiften is in 42% van de zaken (174 zaken) ten minste één verdachte bekend. Dit is een momentopname, dit percentage kan in de toekomst nog toenemen.

 • Vraag 7
  In hoeveel gevallen heeft het OM de daders vervolgd?

  Over de afgelopen vijf jaar heeft het OM 73%–80% van de woningovervallen voor de rechter gebracht. Het overgrote overige gedeelte van de zaken is (om technische redenen) geseponeerd.

 • Vraag 8
  Wat is de gemiddelde straf die dit soort daders krijgt?

  Mij past in de beantwoording van deze vraag terughoudendheid, omdat ik iedere schijn van beïnvloeding bij lopende zaken wil vermijden. Het noemen van een gemiddelde straf kan bovendien onbedoeld verwachtingen wekken bij zowel verdachten als slachtoffers. Ook is het noemen van een gemiddelde straf niet relevant, omdat iedere zaak anders is en een rechter alle aspecten in een individuele zaak dient te wegen bij de bepaling van een passende straf. In zijn algemeenheid merk ik op dat voor vaak voorkomende delicten oriëntatiepunten zijn ontwikkeld waarop de rechter zich kan oriënteren bij het bepalen van de op te leggen straf.5 Deze oriëntatiepunten binden de rechter overigens niet.

 • Vraag 9
  Hoe vaak wordt er een gevangenisstraf opgelegd?

  Navraag bij de Raad voor de rechtspraak leert dat in de periode 2018–2020 in ruim 90% van de zaken, waarin minimaal 1 feit betreffende woningoverval ten laste is gelegd met strafoplegging, een vrijheidsstraf is opgelegd.

 • Vraag 10
  Wordt onderzocht of deze overval (ook) een anti-Joods karakter had? Zo nee, waarom niet?

  Ja.

 • Vraag 11
  Bent u bereid de Kamer te informeren over de voortgang van de opsporing en vervolging in deze zaak in Amsterdam? Zo nee, waarom niet?

  Zolang het strafrechtelijk onderzoek in deze individuele zaak loopt, kan ik daarover geen nadere inhoudelijke mededelingen doen.

 • Mededeling - 1 juni 2021

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van de leden Wilders en Markuszower (beiden PVV), van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de gruwelijke overval in de woning van PSV-spits Zahavi (ingezonden 11 mei 2021) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z07753
Volledige titel: De gruwelijke overval in de woning van PSV-spits Zahavi
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-3186
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Wilders en Markuszower over de gruwelijke overval in de woning van PSV-spits Zahavi