Kamervraag 2021Z07004

Het bericht dat er crisis is binnen het undercoverteam van de politie

Ingediend 26 april 2021
Indiener Michiel van Nispen (SP)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z07004.html
 • Vraag 1
  Klopt het dat er binnen het undercoverteam van de politie grote onrust heerst?1
 • Vraag 2
  Hoe hoog is het ziekteverzuim binnen dit specifieke team?
 • Vraag 3
  Klopt het dat er klokkenluiders zijn overgeplaatst na het melden van misstanden? Zo ja, vindt u het ook niet bijzonder zorgelijk dat deze signalen vaker gegeven worden bij de politie?
 • Vraag 4
  Welke organisatie of afdeling is verantwoordelijk voor het ingestelde onderzoek? Zijn zij onafhankelijk? Zo nee, bent u bereid een onafhankelijk onderzoek uit te voeren?
 • Vraag 5
  Kunt u aangeven of het werk van dit team door de onrust in gevaar is gekomen? Wat voor gevolgen heeft dit voor de veiligheid?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z07004
Volledige titel: Het bericht dat er crisis is binnen het undercoverteam van de politie