Kamervraag 2021Z06252

Onterecht verstuurde berekeningen Toeslagen

Ingediend 16 april 2021
Indieners Renske Leijten , Mahir Alkaya
Onderwerpen belasting financiën
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z06252.html
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht dat de Belastingdienst opnieuw veel huishoudens de stuipen op het lijf heeft gejaagd met het bericht dat zij, in sommige gevallen, tienduizend euro aan toeslagen moeten terugbetalen, zelfs nog over het jaar 2014?1, 2
 • Vraag 2
  Waarom hebt u de Kamer niet van deze fout van de Belastingdienst op de hoogte gesteld?
 • Vraag 3
  Hoeveel mensen hebben deze brief gekregen? Klopt het dat het om 200 huishoudens gaat?
 • Vraag 4
  Hebben alle onterecht verstuurde brieven te maken met foutief verwerkte gegevens van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)? Zo niet, wat zijn de andere oorzaken voor de onterecht verstuurde brieven?
 • Vraag 5
  Wat is er verkeerd gegaan met de gegevens van de IND waardoor mensen een onjuiste brief hebben ontvangen? Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
 • Vraag 6
  Hoe is het mogelijk dat er – zonder tussenkomst van de ontvangers van de toeslag – gegevens van andere instanties zijn gebruikt? Kunt u dit uitleggen?
 • Vraag 7
  Is deze gang van zaken, namelijk dat mensen via een beschikking, zonder hun tussenkomst, op de hoogte worden gesteld van het feit dat zij duizenden euro’s aan toeslagen uit 2014 moeten terugbetalen en vervolgens maar bezwaar moeten aantekenen als zij dit anders zien, wel in lijn met de geldende regelgeving? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 8
  Indien het antwoord op de vorige vraag «ja» luidt, zou deze regelgeving dan niet moeten worden aangepast? Zo neen, waarom niet?
 • Vraag 9
  Hadden degenen die deze brief hebben ontvangen al een definitieve beschikking van de toeslagen?
 • Vraag 10
  Op welke data van de IND heeft de Belastingdienst zich gebaseerd?
 • Vraag 11
  Met welk doel zijn deze gegevens gedeeld met de Belastingdienst?
 • Vraag 12
  Welk deel hiervan heeft de brief terecht gekregen en welk deel onterecht?
 • Vraag 13
  Hoeveel geld moet er in totaal worden terecht worden terugbetaald door degenen die deze brief hebben gekregen? Wat is het gemiddelde bedrag per huishouden?
 • Vraag 14
  Klopt het dat er geen automatische processen meer zouden voorkomen die tot grote terugvorderingen zouden leiden? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 15
  Waarom is het toch opnieuw gebeurd dat er geautomatiseerd wordt teruggevorderd? Kunt u dit uitleggen?
 • Vraag 16
  Wat gaat u er aan doen om te voorkomen dat dit opnieuw kan voorkomen?
 • Vraag 17
  Kunt u toezeggen dat er niet opnieuw automatisch brieven met terugvorderingen worden verstuurd naar toeslagontvangers?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z06252
Volledige titel: Onterecht verstuurde berekeningen Toeslagen