Kamervraag 2021Z04194

De langdurige storing bij de Belastingdienst

Ingediend 5 maart 2021
Indiener Renske Leijten (SP)
Onderwerpen belasting financiën
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z04194.html
 • Vraag 1
  Wat is de oorzaak van de al vele dagen durende storing bij de Belastingdienst?
 • Vraag 2
  Waarom stelden de woordvoerders van de dienst op 2 maart 2021 dat de storing niet door overbelasting is veroorzaakt1, terwijl degene die bij de Belastingdienst verantwoordelijk is voor de aangiftecampagne op 4 maart 2021 's ochtend in het NOS Radio 1 Journaal stelde dat het wél met de aantallen verstuurde aangiften te maken had?
 • Vraag 3
  Waarom wordt over dit probleem zo slecht en onduidelijk gecommuniceerd met de buitenwereld?
 • Vraag 4
  In welk opzicht verschilt dit jaar qua aantallen aangiften van andere jaren?
 • Vraag 5
  Hoeveel aangiften kreeg de Belastingdienst vorig jaar dagelijks binnen in de eerste week van de aangiftecampagne? Is het aantal van 40.000, waartoe het aantal mensen dat tegelijkertijd aangifte kan doen nu beperkt is, vergelijkbaar met de mate waarin er vorig jaar aangifte werd gedaan?
 • Vraag 6
  In hoeverre heeft de huidige problematiek te maken met de modernisering van de IT-systemen van de Belastingdienst?
 • Vraag 7
  Zijn de in het jaarplan 2020 genoemde risico’s bij de vervanging en de uitfasering van het Enterprise Tax Management-systeem in verband te brengen met deze storingen?2
 • Vraag 8
  Zo ja, hoe is het mogelijk dat deze vervanging op een van de meest cruciale momenten van het jaar tot problemen leidt?
 • Vraag 9
  Heeft de Belastingdienst voordat de aangiftecampagne van start ging, tests uitgevoerd om te bezien hoe het systeem om zou gaan met grote hoeveelheden aangiften?
 • Vraag 10
  Deelt u de mening dat, om het vertrouwen van de Nederlandse bevolking in de Belastingdienst te herstellen, goede en betrouwbare dienstverlening noodzakelijk is?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z04194
Volledige titel: De langdurige storing bij de Belastingdienst