Kamervraag 2021Z02413

De onhoudbare situatie met de directeur van omroep L1

Ingediend 5 februari 2021
Indieners Lisa Westerveld (GL), Joost Sneller (D66)
Onderwerpen cultuur en recreatie media
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z02413.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht ««Onhoudbare situatie» met directeur van omroep L1»?1
 • Vraag 2
  Hoe duidt u de verwijten dat de directeur van L1 voornemens zou zijn om verborgen camera’s op te hangen en zichzelf toegang te verschaffen tot mailcorrespondentie van medewerkers? Deelt u de mening dat dit naast een grove inbreuk op de privacy rechten van medewerkers, ook een gevaar zou vormen voor de journalistieke bronbescherming en voor de persvrijheid?
 • Vraag 3
  Acht u het gebruikelijk dat een Raad van Commissarissen een nieuwe directeur aanstelt, zonder dit af te stemmen met de Ondernemingsraad of anderszins het personeel te raadplegen?
 • Vraag 4
  Hoe duidt u het gegeven dat de Raad van Commissarissen van de Stichting Omroep Limburg niet direct in gesprek wil met de medewerkers van omroep L1 over de situatie? Deelt u de mening dat dat deze houding niet bijdraagt aan de-escalatie van het conflict?
 • Vraag 5
  Deelt u dat u de zorg dat verdere escalatie van het conflict ertoe zou kunnen leiden dat de werkzaamheden van omroep L1 helemaal stil komen te liggen? Wat kunt u doen om verdere escalatie te voorkomen?
 • Mededeling - 23 februari 2021

  Op 5 februari 2021 hebben de leden Sneller (D66) en Westerveld (GroenLinks)schriftelijke vragen gesteld over de onhoudbare situatie met de directeur van omroep L1. Tot mijn spijt is met het oog op zorgvuldigheid en volledigheid beantwoording binnen de gestelde termijn niet mogelijk. Ik zal de vragen zo snel mogelijk beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z02413
Volledige titel: De onhoudbare situatie met de directeur van omroep L1