Kamervraag 2021Z00577

Het bericht ‘Promovendi die mantelzorg verlenen hebben vaker mentale gezondheidsklachten, maar ze trekken niet aan de bel’

Ingediend 14 januari 2021
Indieners Lenny Geluk-Poortvliet (CDA), Harry van der Molen (CDA)
Onderwerpen onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z00577.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Promovendi die mantelzorg verlenen hebben vaker mentale gezondheidsklachten, maar ze trekken niet aan de bel»?1
 • Vraag 2
  Vindt u het ook zorgelijk dat een meerderheid van de mantelzorgende promovendi zijn of haar begeleider niet informeert over het verlenen van mantelzorg?
 • Vraag 3
  Welke rechten hebben promovendi met betrekking tot zorgverlof? Kunt u hierbij een uitsplitsing maken naar het type promovendi?
 • Vraag 4
  Wat wilt u doen voor promovendi die van hun begeleider het deksel op de neus krijgen nadat ze hun mantelzorgende taak bespreekbaar hebben gemaakt?
 • Vraag 5
  Hoe wilt u in de toekomst meer zicht krijgen en houden op deze groep?
 • Vraag 6
  Hoe wilt u zorgen voor beter informatievoorziening richting begeleiders en promovendi?
 • Mededeling - 4 februari 2021

  Op 14 januari 2021 hebben de leden Van der Molen (CDA) en Geluk-Poortvliet (CDA) schriftelijke vragen gesteld over het bericht «Promovendi die mantelzorg verlenen hebben vaker mentale gezondheidsklachten, maar ze trekken niet aan de bel». Tot mijn spijt is beantwoording binnen de gestelde termijn niet mogelijk aangezien nader overleg met de VSNU nodig is. Ik zal de vragen zo snel mogelijk beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z00577
Volledige titel: Het bericht ‘Promovendi die mantelzorg verlenen hebben vaker mentale gezondheidsklachten, maar ze trekken niet aan de bel’