Kamervraag 2021Z00380

De voorbereiding op een mogelijke toename van besmettingen met de Engelse coronavariant

Ingediend 12 januari 2021
Beantwoord 13 januari 2021 (na 1 dagen)
Indiener Lodewijk Asscher (PvdA)
Beantwoord door Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen gezondheidsrisico's zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z00380.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-1329.html
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van het enorme aantal besmettingen in het Verenigd Koninkrijk, met een nieuwe variant van het coronavirus? Kunt u het verloop van de pandemie met deze variant in het Verenigd Koninkrijk beschrijven?
 • Vraag 2
  Hoeveel mensen in Nederland zijn op dit ogenblik besmet met deze variant? Hoe heeft verspreiding van deze variant plaatsgevonden?
 • Vraag 3
  Op welke manier bereidt u zich voor op een mogelijke toename van het aantal besmettingen met deze variant?
 • Vraag 4
  Welke concrete maatregelen zijn genomen of overweegt u om verspreiding van deze variant in Nederland te voorkomen?
 • Vraag 5
  Welke scenario’s zijn er voor het geval de Engelse variant zich ook hier snel verder verspreidt?
 • Vraag 6
  Bij welk aantal besmettingen met deze zich snel verspreidende variant gaat u extra maatregelen nemen? Welke maatregelen zijn dit?
 • Vraag 7
  Zijn er voldoende testmaterialen en mensen om testen af te nemen om, zodra deze variant ergens opduikt, meteen grootschalig te testen, zoals dat nu in Lansingerland gebeurt?
 • Vraag 8
  Heeft u al contact opgenomen met de GGD’en over mogelijke scenario’s bij snelle verspreiding van de Engelse variant? Zo ja wanneer? Wat is afgesproken? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 9
  Zijn er voldoende mogelijkheden om mensen te ondersteunen die in quarantaine moeten wanneer de Engelse variant zich in Nederland verspreidt op de manier waarop dat in het Verenigd Koninkrijk is gebeurd?
 • Vraag 10
  Zijn er in de eerste lijn, bij ziekenhuizen en alle overige zorginstellingen voldoende voorraden van de geneesmiddelen die voor coronapatiënten nodig zijn? Wanneer is dit voor het laatst gecheckt?
 • Vraag 11
  Is er voldoende zuurstof voorradig in de ziekenhuizen? Wanneer is dit voor het laatst gecheckt?
 • Vraag 12
  Hoe is het bericht dat u overweegt de basisscholen op 25 januari 2021 te heropenen te rijmen met het nog steeds hoge aantal besmettingen en de dreigende verspreiding van de Engelse variant die zich in alle leeftijdsgroepen, dus ook bij kinderen in de basisschoolleeftijd, zo snel verspreidt?
 • Vraag 13
  Wordt in het onderzoek naar de uitbraak in Bergschenhoek gekeken of de Engelse variant meer risico op gezondheidsschade voor kinderen geeft of wordt er (ook) onderzocht hoe snel deze variant zich, mede via kinderen, kan verspreiden?
 • Vraag 14
  Kunt u deze vragen beantwoorden in uw brief voorafgaand aan het eerstvolgende plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z00380
Volledige titel: De voorbereiding op een mogelijke toename van besmettingen met de Engelse coronavariant
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-1329
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Asscher over de voorbereiding op een mogelijke toename van besmettingen met de Engelse coronavariant