Kamervraag 2021Z00127

Dividenduitkering van een Finse bank

Ingediend 6 januari 2021
Indiener Henk Nijboer (PvdA)
Onderwerpen financiën organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z00127.html
1. Het Financieele Dagblad, 5 januari 2020
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Finse bank daagt met dividenduitkering Frankfurt en eigen toezichthouder uit»?1
 • Vraag 2
  Klopt het dat de Finse bank Alandsbanken 59 procent van de winst over 2019 uitkeert aan aandeelhouders?
 • Vraag 3
  Klopt het dat zowel de Europese Centrale Bank (ECB) als de Finse toezichthouder adviseert op dit moment geen dividenduitkeringen te doen?
 • Vraag 4
  Is het toegestaan dat banken niet luisteren naar instructies of adviezen van de toezichthouder?
 • Vraag 5
  Bent u bereid deze kwestie tijdens de komende vergadering van de Eurogroep aan te kaarten?
 • Vraag 6
  Bent u bereid te inventariseren welke aanpassingen in de (Europese) wetgeving er nodig zijn om dividendverboden dwingend op te kunnen leggen?
 • Vraag 7
  Bent u het ermee eens dat dividenduitkeringen ten koste gaan van het kapitaal, waardoor banken eerder in de problemen kunnen komen en minder buffers hebben om tegenvallers op te vangen?
 • Vraag 8
  Bent u het ermee eens dat de economische toekomst onzeker is en een gezonde kapitalisatie van banken cruciaal is om additionele economische schade te voorkomen? Deelt u de opvatting dat dividendverboden op dit moment getuigen van verstandig macro-economisch beleid?
 • Vraag 9
  Erkent u dat een slecht gekapitaliseerde bank een grote doorwerking heeft op de reële economie, o.a. doordat ondernemers in kredieten kunnen worden afgeknepen in een toch al economisch moeilijke tijd?
 • Vraag 10
  Zijn er Nederlandse banken die overwegen zich niet aan de aanbevelingen van de ECB of De Nederlandsche Bank (DNB) te houden of daarmee dreigen? Zo ja, wat doet u om dat te voorkomen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z00127
Volledige titel: Dividenduitkering van een Finse bank