Kamervraag 2020Z25850

De inzet tijdens de jaarwisseling

Ingediend 29 december 2020
Beantwoord 31 december 2020 (na 2 dagen)
Indiener Ronald van Raak (SP)
Beantwoord door Ferdinand Grapperhaus (minister ) (CDA)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z25850.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-1221.html
 • Vraag 1
  Hoeveel meer agenten staan ingeroosterd de aankomende jaarwisseling ten opzichte van voorgaande jaren?1

  Hoeveel agenten er precies zijn ingeroosterd verschilt per eenheid. Daar waar nodig zet de politie extra agenten in.

 • Vraag 2
  Hoe staat het met eventueel aangekondigde politieacties tijdens de jaarwisseling?2

  De politievakbonden hebben (nog) geen acties aangezegd.

 • Vraag 3
  Staan andere diensten klaar om «project X»-achtige taferelen te voorkomen?

  De politie is zowel fysiek als digitaal alert op signalen en informatie die duiden op mogelijke ongeregeldheden, bijvoorbeeld op sociale media. Politie en hulpdiensten staan altijd klaar om bij dergelijke situaties op te treden of te assisteren.

 • Vraag 4
  Vindt u dat de politie voldoende voorbereid en toegerust is op de komende jaarwisseling? Zo nee, waarom niet?

  Ja, de politie bereidt zich zowel regionaal als landelijk voor op de jaarwisseling. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillende scenario’s.

 • Vraag 5
  Hebben gemeenten de mogelijkheid een (coronaproof) alternatief te organiseren als zij zich zorgen maken over escalatie in hun gemeente, zoals we de afgelopen dagen zagen in de gemeente Veen?3

  Ja, het staat gemeenten vrij alternatieven te organiseren.

 • Vraag 6
  Kunt u deze vragen voor 31 december beantwoorden? Zo nee, waarom niet?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z25850
Volledige titel: De inzet tijdens de jaarwisseling
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-1221
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Raak over de inzet tijdens de jaarwisseling