Kamervraag 2020Z20086

Huurderbelangenorganisaties

Ingediend 30 oktober 2020
Indiener Henk Nijboer (PvdA)
Onderwerpen huisvesting huren en verhuren
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z20086.html
1. Leidsch Dagblad, 30 september 2020
 • Vraag 1
  Heeft u kennis genomen van het bericht «Huurders Voorschoten eisen inspraak bij Woonzorg»?1
 • Vraag 2
  Welke eisen stelt de wet aan de representativiteit van huurdersorganisaties?
 • Vraag 3
  Vindt u het wenselijk dat woningcorporaties afspraken kunnen maken met huurdersorganisaties over de verkoop van woningen, terwijl de huurders om wie het gaat daardoor niet worden vertegenwoordigd? Welke waarborgen biedt de wet om dit te voorkomen?
 • Vraag 4
  Op welke wijze wordt inspraak geboden aan individuele huurders van huurwoningen die verkocht dreigen te worden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z20086
Volledige titel: Huurderbelangenorganisaties