Kamervraag 2020Z18664

De Israëlische opdracht tot sloop van een basisschool in bezet Palestijns gebied

Ingediend 13 oktober 2020
Beantwoord 3 november 2020 (na 21 dagen)
Indiener Sadet Karabulut (SP)
Beantwoord door Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z18664.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-654.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Israel’s school demolition order leaves Palestinian children in limbo»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u bevestigen dat Israël zich heeft voorgenomen een basisschool in Ras al-Tin, in bezet Palestijns gebied, te slopen? Zo nee, wat zijn dan de feiten?

  In september 2020 hebben de Israëlische autoriteiten aangekondigd het gebouw te willen slopen. Volgens de Norwegian Refugee Council (NRC) zou het Israëlische leger in de periode van 31 augustus t/m 10 september tot vier keer toe schoolmaterialen in beslag hebben genomen, waaronder het dak, schoolbanken en stoelen. Het Israëlische leger zou als reden voor de sloop hebben aangegeven dat de school zonder bouwvergunning is gebouwd.

 • Vraag 3
  Klopt het dat de school in Ras al-Tin mede met Europees geld is gebouwd?

  De Ras al-Tin school werd in Augustus 2020 gebouwd en is gefinancierd door de EU, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

 • Vraag 4
  Bent u bereid contact met Israël op te nemen om te protesteren tegen sloop van de school? Zo nee, waarom niet?

  Nederland heeft op 13 oktober deelgenomen aan een gezamenlijke demarche met Duitsland, Frankrijk, België, Denemarken, Finland, Ierland, Italië, Polen, Portugal, Spanje, Zweden, de EU, het Verenigd Koninkrijken Noorwegen en heeft daarbij onder andere Israël opgeroepen om te stoppen met de sloop van Palestijnse gebouwen in Oost-Jeruzalem en de West Bank, inclusief deze specifiek school.

 • Vraag 5
  Welke consequenties verbindt u eraan als Israël tot sloop overgaat?

  Vooralsnog heeft de sloop niet plaats gevonden. Nederland zal met de donoren van de school in contact blijven over welke verdere stappen gezet kunnen worden om sloop te voorkomen of te reageren op uitvoering van de slooporder.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z18664
Volledige titel: De Israëlische opdracht tot sloop van een basisschool in bezet Palestijns gebied
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-654
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Karabulut over de Israëlische opdracht tot sloop van een basisschool in bezet Palestijns gebied