Kamervraag 2020Z18662

De gewijzigde criteria bij het beoordelen van een PCR-test

Ingediend 13 oktober 2020
Beantwoord 30 november 2020 (na 48 dagen)
Indiener Wybren van Haga (Lid-Haga)
Beantwoord door Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen gezondheidsrisico's zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z18662.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-962.html
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van het feit dat onlangs de criteria voor het beoordelen van een Polymerase Chain reaction (PCR)-test zij aangepsat, zowel voor wat betreft het aantal te testen brokstukjes als voor wat betreft het aantal cycli?1
 • Vraag 2
  Kunt u aangeven wanneer deze criteria intern bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn aangepast?
 • Vraag 3
  Kunt u aangeven waarom deze criteria door het RIVM zijn aangepast?
 • Vraag 4
  Kunt u aangeven wie hiertoe heeft besloten?
 • Vraag 5
  Kunt u aangeven wanneer dit precies op de site van het RIVM is aangepast?
 • Vraag 6
  Kunt u aangeven waarom dit niet is gecommuniceerd?
 • Vraag 7
  Kunt u aangeven wanneer dit naar de verschillende laboratoria is gecommuniceerd?
 • Vraag 8
  Kunt u aangeven wat de wijziging met betrekking tot het testen op het aantal brokstukjes, namelijk in plaats van het testen op het E-gen, N-gen en RdRP-gen is men slechts gaan testen op het E-gen, voor invloed heeft op het percentage positieve PCR-test uitslagen?
 • Vraag 9
  Kunt u aangeven wat de wijziging in de vorige vraag voor invloed heeft op het aantal fout-positieve PCR-test uitslagen?
 • Vraag 10
  Kunt u aangeven waarom de beoordelingsgrens van de PCR-test is verhoogd van 30 cycli naar 35 cycli?
 • Vraag 11
  Kunt u aangeven wat het verhogen van het aantal cycli van 30 cycli naar 35 cycli voor invloed heeft op het aantal positieve PCR-test uitslagen, zowel absoluut als relatief?
 • Vraag 12
  Kunt u aangeven wat het verhogen van het aantal cycli van 30 cycli naar 35 cycli voor invloed heeft op het aantal fout-positieve PCR-test uitslagen, zowel absoluut als relatief?
 • Vraag 13
  Zou het mogelijk kunnen zijn dat de plotselinge stijging van het percentage positieve PCR-testen, die door het RIVM «besmettingen» worden genoemd, te verklaren is door het aanpassen van de criteria bij het beoordelen van de PCR-test, zowel voor wat betreft het aantal te testen brokstukjes als voor wat betreft het aantal cycli? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 14
  Deelt u de mening dat het tussentijds aanpassen van de beoordelingscriteria inzake de PCR-test kan leiden tot onnauwkeurigheid in de data waardoor er een verkeerd beeld ontstaat?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z18662
Volledige titel: De gewijzigde criteria bij het beoordelen van een PCR-test
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-962
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de gewijzigde criteria bij het beoordelen van een PCR-test