Kamervraag 2020Z17701

Bonussen aan personeel op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ingediend 1 oktober 2020
Indiener Maarten Hijink (SP)
Onderwerpen arbeidsvoorwaarden werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z17701.html
  • Vraag 1
    Klopt het dat sommige medewerkers die werkzaam zijn op uw ministerie niet tevreden zijn met een bonus van 500 euro? Kunt u uw antwoord toelichten?1
  • Vraag 2
    Klopt het dat er medewerkers op uw ministerie zijn die als bonus of andere vorm van extra beloning tot wel 5.000 euro hebben gekregen of nog krijgen? Kunt u uw antwoord toelichten?
  • Vraag 3
    Kunt u aangeven hoeveel personen werkzaam op uw ministerie een bonus hebben gekregen en wat de hoogte van deze bonus is? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z17701
Volledige titel: Bonussen aan personeel op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport