Kamervraag 2020Z17697

Een angstcultuur bij Sociaal Werkbedrijf Dethon

Ingediend 1 oktober 2020
Indiener Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen arbeidsomstandigheden werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z17697.html
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het artikel «Er heerst een angstcultuur bij Dethon, FNV vraagt actie van Zeeuws-Vlaamse gemeenteraden»?1
 • Vraag 2
  Vindt u het aanvaardbaar dat mensen die kritisch zijn bij Sociaal Werkbedrijf Dethon tegen hun zin worden overgeplaatst naar andere afdelingen?
 • Vraag 3
  Wat vindt u ervan dat bij de mensen die zich ziek melden, vakantiedagen worden afgetrokken?
 • Vraag 4
  Wat gaat u doen aan het gebrek aan ontwikkelmogelijkheden bij SW-bedrijven, zoals Dethon, voor mensen met een beperking?
 • Vraag 5
  Erkent u het risico dat de oorspronkelijke doelgroep buiten zicht raakt door de focus op de nieuwe «productievere» doelgroepen? Zo ja, hoe kan voldoende aandacht voor de oorspronkelijke doelgroep behouden blijven?
 • Vraag 6
  Bent u bereid te bevorderen dat SW-bedrijven een laagdrempelige ombudsman of vrouw instellen om zich te buigen over dergelijke klachten en te bemiddelen indien nodig?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z17697
Volledige titel: Een angstcultuur bij Sociaal Werkbedrijf Dethon