Kamervraag 2020Z17090

Het bericht ‘Gemeente Venlo zoekt naar andere locatie voor beachveld’

Ingediend 24 september 2020
Beantwoord 13 oktober 2020 (na 19 dagen)
Indieners Geert Wilders (PVV), Machiel de Graaf (PVV)
Beantwoord door Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid, viceminister-president ) (D66)
Onderwerpen cultuur en recreatie religie sport
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z17090.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-445.html
1. Dagblad de Limburger, 22-09-2020
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «gemeente Venlo zoekt naar andere locatie voor beachveld»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Waar kijkt u zelf liever naar: vrouwen die in bikini beachvolleybal spelen of bebaarde mannen in djellaba’s waar geheel bedekte personen twee meter achteraan sjokken?

  Over mijn visuele voorkeuren doe ik geen uitspraken.

 • Vraag 3
  Als de bezwaarmakende moskee tegenover uw huis zou staan, wat zou dan uw advies aan het college van burgemeester en wethouders van Venlo zijn geweest inzake het zedengezever van het moskeebestuur?

  Bij iedere lokale kwestie is het zaak goed te luisteren naar betrokken partijen en een besluit te nemen dat zoveel als mogelijk recht doet aan alle betrokkenen. Daarbij vind ik kwalificaties als «gezever» overigens niet passend.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat onze vrije westerse cultuur zich nooit dient aan te passen aan islamitische eisen? Zo ja, waarom wel?

  In onze democratische rechtsstaat staat het iedereen vrij zijn of haar mening te uiten en wordt eenieder gelijk behandeld, ongeacht zijn of haar godsdienst. Er is geen sprake van «eisen» wanneer burgers gebruik maken van hun recht bezwaar aan te tekenen tegen een genomen of te nemen besluit van een bestuursorgaan, in dit geval de gemeente Venlo.

 • Vraag 5
  Bent u bereid uw invloed ten volle aan te wenden teneinde zorg te dragen voor een verplaatsing van de moskee naar een ander land in plaats van verplaatsing van het beachvolleybalveld, zodat het gebouw waarin de moskee nu gehuisvest is omgevormd kan worden tot beachvolleybalhal? Zo nee, waarom niet?

  Nee, het betreft hier een lokale aangelegenheid.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z17090
Volledige titel: Het bericht ‘Gemeente Venlo zoekt naar andere locatie voor beachveld’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-445
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden De Graaf en Wilders over het bericht 'gemeente Venlo zoekt naar andere locatie voor beachveld'