Kamervraag 2020Z16978

Aanpassing van de rente door hypotheekverstrekkers na wijziging van de WOZ-waarde

Ingediend 23 september 2020
Indiener Henk Nijboer (PvdA)
Onderwerpen huisvesting organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z16978.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de mogelijkheid tot het verkrijgen van een lagere hypotheekrente wanneer de WOZ-waarde van een woonruimte stijgt?
 • Vraag 2
  Kunt u aangeven in hoeverre mensen recht hebben op een lagere rente op hun hypotheek wanneer de WOZ-waarde van de onderliggende woonruimte toeneemt?
 • Vraag 3
  Vindt u het wenselijk dat aanbieders van hypotheken hun klanten niet altijd actief informeren over de mogelijkheid om een lagere hypotheekrente te krijgen?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat mensen moeten kunnen meeprofiteren van een lagere hypotheekrente?
 • Vraag 5
  Bent u bereid om aanbieders van hypotheken erop te wijzen hun klanten actief te informeren wanneer zij in aanmerking komen van een lagere hypotheekrente? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z16978
Volledige titel: Aanpassing van de rente door hypotheekverstrekkers na wijziging van de WOZ-waarde