Kamervraag 2020Z16035

Het bericht dat banken mogen discrimineren op leeftijd.

Ingediend 10 september 2020
Indieners Bart van Kent (SP), Mahir Alkaya (SP)
Onderwerpen financiën organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z16035.html
 • Vraag 1
  Deelt u de mening dat discriminatie in welke vorm dan ook verboden is en aangepakt dient te worden?
 • Vraag 2
  Hoe reageert u op het bericht dat banken volgens het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) mogen discrimineren op basis van leeftijd?1
 • Vraag 3
  Hoe verhoudt deze uitspraak zich met Artikel 1 van de Grondwet?
 • Vraag 4
  Kunt u verslag doen van en toelichten hoe deze zaak bij het ifid is verlopen en op basis waarvan het Kifid is gekomen tot dit oordeel?
 • Vraag 5
  Zal deze uitspraak en bijbehorend proces worden meegenomen in de lopende evaluatie van het Kifid door SEO?
 • Vraag 6
  Wat gaat u doen om alle vormen van discriminatie, en dus ook leeftijdsdiscriminatie, in de financiële sector te vinden en aan te pakken?
 • Vraag 7
  Deelt u de mening dat banken al genoeg winst maken, ook zonder te discrimineren? Hoe gaat u de grootbanken dwingen het door deze leeftijdsdiscriminatie aangetaste vertrouwen in hen te herstellen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z16035
Volledige titel: Het bericht dat banken mogen discrimineren op leeftijd.