Kamervraag 2020Z15897

Compensatie van mutatiedagen.

Ingediend 9 september 2020
Indiener Maarten Hijink (SP)
Onderwerpen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z15897.html
1. Casus onderhands meegestuurd
  • Vraag 1
    Klopt het dat de compensatie van mutatiedagen alleen kan worden aangevraagd door zorgaanbieders met zorg in natura en dat deze compensatie dus niet geldt voor zorgaanbieders met een pgb-indicatie (met 24-uurs verblijf)?1
  • Vraag 2
    Kan precies toegelicht worden wie voor een dergelijke compensatie in aanmerking komen en welke uitzonderingssituaties er zijn?
  • Vraag 3
    Zou het niet logisch zijn als ook de zorgaanbieders met een pgb (met 24-uurs verblijf) recht zouden hebben op mutatiedagen? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z15897
Volledige titel: Compensatie van mutatiedagen.