Kamervraag 2020Z15784

De financiering van Grieks wanbeleid op Lesbos

Ingediend 8 september 2020
Indiener Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen internationaal internationale samenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z15784.html
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het artikel «Hallucinant, Nederland financiert Grieks wanbeleid op Lesbos»?1
 • Vraag 2
  Waarom is ervoor gekozen om een nieuwe Covid-19-kliniek te bouwen terwijl op Lesbos reeds een functionerende noodkliniek bij kamp Moria aanwezig was van Artsen zonder Grenzen (AzG)?
 • Vraag 3
  Had de Griekse regering niet beter een veel kortere route kunnen kiezen, door AzG alsnog een vergunning te geven? Waarom heeft u uw Griekse collega’s daar niet toe aangespoord?
 • Vraag 4
  Erkent u dat niet alleen sprake is van kapitaalvernietiging, maar ook van een zeer pijnlijke ontwikkeling, helemaal nu sprake is van een coronabesmetting in kamp Moria?2
 • Vraag 5
  Wanneer wordt de nieuwe kliniek operationeel? Met welke partijen werkt u samen?
 • Vraag 6
  Zijn hierover afspraken gemaakt met Movement on the Ground (MOTG) en het Griekse HomeProject?
 • Vraag 7
  Is het juist dat MOTG zich zal terugtrekken uit kamp Moria en kamp «Kara Tepe» teneinde de aandacht te vestigen op het realiseren van huisvesting van vluchtelingenkinderen op het Griekse vasteland?
 • Vraag 8
  Bent u op het Griekse vasteland begonnen met het gereedmaken van een eerste door Nederland gefinancierde opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen?3
 • Vraag 9
  Klopt het dat MOTG de opdracht hiertoe en de 3,5 miljoen euro «inderdaad begin juli» gekregen heeft?
 • Vraag 10
  Hoe oordeelt u over de kritiek op MOTG, onder meer over hun gebrek aan expertise?
 • Vraag 11
  Hoeveel vluchtelingenkinderen zullen in september van dit jaar door uw inspanningen worden opgevangen? Wat gebeurt er met de kinderen nadat de opvang is afgerond; waar gaan zij dan naartoe?
 • Vraag 12
  Worden met dit project uiteindelijk minimaal 500 kinderen opgevangen? Wat is uw Plan B als de geplande opvang in Griekenland niet van de grond komt?
 • Vraag 13
  Deelt u de mening dat de vluchtelingenproblematiek op Lesbos niet alleen een Grieks probleem is, maar van alle Europese lidstaten? Bent u bereid om alsnog een aantal kinderen naar Nederland te halen, zoals ook wordt gevraagd in de brief van een groot aantal organisaties?4

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z15784
Volledige titel: De financiering van Grieks wanbeleid op Lesbos