Kamervraag 2020Z15481

Antwoord op vragen van het lid Van Haga (Van Haga) over de polymerase chain reaction-test (PCR-test)

Ingediend 15 oktober 2020
Indiener Wybren van Haga (FvD)
Onderwerpen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z15481.html
  • Vraag 1
    Kunt u – gelet op het feit dat uw summiere reactie in uw schrijven aan de Kamer d.d. 28 augustus 2020 onvoldoende inhoudelijk en specifiek is waar het gaat om de polymerase chain reaction-test (PCR-test) – alsnog antwoord geven op de door vragensteller ingediende 14 vragen van 18 augustus 2020 inzake de PCR-test? Indien nee, waarom niet?1 2

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z15481
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Haga (Van Haga) over de polymerase chain reaction-test (PCR-test)