Kamervraag 2020Z15153

De toegankelijkheid van sociale zekerheid op de eilanden van Caribisch Nederland.

Ingediend 28 augustus 2020
Indiener Antje Diertens (D66)
Onderwerpen organisatie en beleid sociale zekerheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z15153.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Covid-19 legt positie Cariben pijnlijk bloot» uit Medisch Contact?1
 • Vraag 2
  Bent u op de hoogte van de impact van covid-19 op de gemeenschap van Bonaire?
 • Vraag 3
  Bent u bereid om te onderzoeken welke personen minder goed bereikt worden door het systeem van sociale zekerheid?
 • Vraag 4
  Bent u bereid om te onderzoeken welke extra inspanningen nodig zijn om het ijkpunt sociaal minimum te bereiken voor de inwoners van Bonaire, Saba en Sint Eustatius, ondanks de impact van covid-19?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z15153
Volledige titel: De toegankelijkheid van sociale zekerheid op de eilanden van Caribisch Nederland.