Kamervraag 2020Z14914

Het bericht van weer dreigende tekorten aan beschermingsmiddelen

Ingediend 21 augustus 2020
Beantwoord 9 september 2020 (na 19 dagen)
Indiener Henk van Gerven (SP)
Beantwoord door Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
Onderwerpen geneesmiddelen en medische hulpmiddelen gezondheidsrisico's zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z14914.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-4066.html
 • Vraag 1
  Klopt het bericht dat er een tekort dreigt aan beschermingsmiddelen zoals handschoenen en beschermende jassen bij de behandeling van patiënten of van patiënten die mogelijk een COVID-19 besmetting hebben opgelopen?1
 • Vraag 2
  Klopt het dat bijvoorbeeld in een ziekenhuis in Rotterdam uit nood gewerkt wordt met «regenjassen» in plaats van echt goed beschermende jassen om besmettingen te voorkomen?
 • Vraag 3
  Heeft u dergelijke signalen ook ontvangen?
 • Vraag 4
  Klopt het dat u heeft gezegd dat er geen tekorten zijn aan beschermingsmiddelen en een flinke voorraad is opgebouwd door het Landelijke Consortium Hulpmiddelen, zodat men niet bang hoeft te zijn dat er een tekort aan beschermingsmiddelen ontstaat?
 • Vraag 5
  Kunt u garanderen dat al het zorgpersoneel in ziekenhuizen, andere instellingen en bij behandelingen in een thuissituatie in de toekomst bij een mogelijke tweede golf over voldoende beschermingsmiddelen kan beschikken? Kunt u dit toelichten?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z14914
Volledige titel: Het bericht van weer dreigende tekorten aan beschermingsmiddelen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-4066
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Gerven over het bericht van weer dreigende tekorten aan beschermingsmiddelen