Kamervraag 2020Z14559

De gevolgen van de hittegolf voor dieren in de veehouderij

Ingediend 7 augustus 2020
Indiener Frank Wassenberg (PvdD)
Onderwerpen dieren landbouw
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z14559.html
 • Vraag 1
  Kent u de berichten »Driekwart schapen heeft geen schaduw, verschillende partijen werken aan hitteplan» en «Wakker Dier eist actie: al 110 miljoen dieren hadden dit jaar hittestress»?1 2
 • Vraag 2
  Heeft u gezien dat op zaterdag 8 augustus, zondag 9 augustus, maandag 10 augustus, dinsdag 11 augustus en woensdag 12 augustus 2020 temperaturen van 35 graden Celsius en hoger worden verwacht in delen van Nederland?
 • Vraag 3
  Erkent u dat tot eind juli dit jaar al 110 miljoen dieren in Nederland te kampen hebben gehad met hittestress, terwijl er tot dan toe nog geen hittegolf was geweest en hoe beoordeelt u dit aantal, gezien het feit dat houders van dieren wettelijk verplicht zijn de dieren de nodige bescherming te bieden, ook bij bijzondere weeromstandigheden? Gebeurt dit naar uw mening voldoende in de veehouderij?
 • Vraag 4
  Hoeveel Full Time Equivalent (FTE) zet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) deze zomer aanvullend in om toezicht te houden op diertransporten wanneer het warmer wordt dan 27 graden?
 • Vraag 5
  Hoeveel FTE zet de NVWA deze zomer aanvullend in om toezicht te houden op het verbod op diertransporten boven de 35 graden?
 • Vraag 6
  Op welke manier waarborgt u dat dieren in stallen niet lijden onder hittestress, aangezien veehouders de wettelijke verplichting om hun dieren de nodige bescherming te bieden kennelijk lang niet altijd nakomen?
 • Vraag 7
  Hoeveel FTE zet de NVWA tijdens de huidige hittegolf aanvullend in om te controleren op hittestress bij dieren in stallen en in de wei?
 • Vraag 8
  Kunt u bevestigen dat schapen al bij 23 graden last hebben van hittestress, waarbij ze gaan hijgen, sloom worden en proberen de schaduw op te zoeken?
 • Vraag 9
  Is het juist dat driekwart van de schapen in de wei in Noord-Holland geen enkele vorm van schaduw heeft en is dit percentage (naar verwachting) door te trekken tot het landelijke niveau?
 • Vraag 10
  Welke percentages koeien, paarden en geiten hebben in de wei geen enkele vorm van beschutting en vindt u dit wenselijk?
 • Vraag 11
  Wat moet de buitentemperatuur zijn waarboven het houden van dieren in de wei zonder beschutting beschouwd wordt als een overtreding van de zorgplicht voor dieren en welke sanctie staat daarop?
 • Vraag 12
  Hoeveel van zulke overtredingen zijn er in 2018, 2019 en 2020 vastgesteld?
 • Vraag 13
  Welke maatregelen gaat u nemen om dieren in de wei te beschermen tegen hitte?
 • Mededeling - 20 augustus 2020

  Hierbij deel ik uw Kamer mede dat de vragen van het lid Wassenberg (PvdD) over de gevolgen van de hittegolf voor dieren in de veehouderij, met als kenmerk 2020Z14559, niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord omdat het verkrijgen van alle benodigde informatie meer tijd kost. Ik zal uw Kamer de beantwoording zo spoedig mogelijk doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z14559
Volledige titel: De gevolgen van de hittegolf voor dieren in de veehouderij