Kamervraag 2020Z14483

De door het ministerie van J&V en het COA ondersteunde promotievideo over Nederland als bestemmingsland voor asielzoekers

Ingediend 4 augustus 2020
Beantwoord 31 augustus 2020 (na 27 dagen)
Indieners Geert Wilders (PVV), Emiel van Dijk (PVV)
Beantwoord door Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen immigratie migratie en integratie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z14483.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-3946.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met deze video?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Waarom ondersteunt u een video waarin Nederland wordt gepromoot als ideaal bestemmingsland voor Arabisch sprekende asielzoekers en waarom faciliteert u daarmee de islamisering van ons land?

  Het gaat hier om een korte videoboodschap uit 2015. Het initiatief en de productie van dit filmpje is van een externe partij en volgde op vergelijkbare initiatieven in andere EU-lidstaten. Het is gemaakt voor en door jongeren en geeft informatie over de asielprocedure en de rechten en verplichtingen die hierbij komen kijken. De IND en het COA zijn hiervoor geraadpleegd.
  Het Ministerie van Justitie en Veiligheid, COA en IND zijn niet de afzender van het filmpje en hebben dit ook niet gefinancierd.

 • Vraag 3
  Waarom is ervoor gekozen om Nederland in de kijker te spelen als luilekkerland waar je «als je de juiste dingen vertelt aan de IND» (bijvoorbeeld: I was in a war) recht hebt op een huis, zorg, onderwijs etc.?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat het al erg genoeg is dat er afgelopen decennia vrachtladingen vol asielzoekers naar Nederland zijn gekomen en dat zonder allerlei zoetsappige promotievideo’s waarin Nederland als ideale asielbestemming wordt gepromoot?

  Zoals hiervoor gezegd, betreft het een korte videoboodschap gemaakt en gefinancierd door externe partijen. Ik draag hier geen verantwoordelijkheid voor en zie ook geen reden om te speculeren over de mogelijke gevolgen.

 • Vraag 5
  Kunt u aangeven of u uw zinnen heeft gezet op de import van nog meer asielzoekers uit islamitische landen, daar u ervoor heeft gekozen om de video in het Arabisch te ondertitelen?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Wat heeft deze waanzin de Nederlandse belastingbetaler gekost?

  Het filmpje is niet gefinancierd vanuit de overheid.

 • Vraag 7
  Deelt u de mening dat er van een dergelijke propagandavideo een enorme aanzuigende werking uitgaat en dat dat juist het laatste is dat we kunnen gebruiken?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 8
  Bent u bereid om de betreffende video zo snel mogelijk te laten verwijderen en ervoor te zorgen dat er niet nog meer kansloze gelukszoekers naar Nederland komen, maar er juist voor te zorgen dat we vervelende asielzoekers die hier nu zijn gaan terugsturen naar waar ze vandaan komen? Zo nee, waarom niet?

  Nee, ik draag geen verantwoordelijkheid voor deze videoboodschap.

 • Vraag 9
  Wanneer gaat u nu eindelijk eens de grenzen sluiten voor al deze kansloze (asiel)migranten?

  Het categorisch sluiten van de Nederlandse grenzen is geen realistische, laat staan een structureel wenselijke oplossing voor het complexe migratievraagstuk. De IND beoordeelt aan de hand van wettelijke voorwaarden of een vreemdeling het recht heeft om in Nederland te mogen verblijven.

 • Mededeling - 26 augustus 2020

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van de leden Emiel van Dijk en Wilders (beiden PVV), van uw Kamer aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over Nederland als bestemmingsland voor asielzoekers (ingezonden 4 augustus 2020) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z14483
Volledige titel: De door het ministerie van J&V en het COA ondersteunde promotievideo over Nederland als bestemmingsland voor asielzoekers
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-3946
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Emiel van Dijk en Wilders over de door het ministerie van J&V en het COA ondersteunde promotievideo over Nederland als bestemmingsland voor asielzoekers