Kamervraag 2020Z14308

De oproep tot een mondkapjesplicht

Ingediend 24 juli 2020
Beantwoord 11 augustus 2020 (na 18 dagen)
Indiener Lodewijk Asscher (PvdA)
Beantwoord door Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen gezondheidsrisico's zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z14308.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-3703.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van de oproep om onderzoek te doen naar het nut van een mondkapjesplicht?1

  Ja, hier heb ik kennis van genomen.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening van de betrokken burgemeesters dat, ondanks het feit dat het beleid is gebaseerd op afstand houden, het nut van mondkapjes opnieuw moet worden bekeken omdat het gedrag van mensen begint te veranderen?
 • Vraag 3
  Bent u van mening dat de resultaten van het nieuwe onderzoek van de Universiteit Utrecht reden is om opnieuw de noodzaak van het dragen van mondkapjes te laten wegen door het Outbreak Management Team (OMT)? Zo nee, waarom niet?2

  Zie mijn antwoord bij vraag 2.

 • Vraag 4
  Vindt u dat het aangescherpte beleid omtrent het dragen van mondkapjes in bijvoorbeeld België en Frankrijk legitimiteit geeft aan het heroverwegen van Nederlands beleid om verwarring en onduidelijkheid te voorkomen?

  Zie mijn antwoord bij vraag 2.

 • Vraag 5
  Bent u bereid het OMT te vragen bij een dergelijke heroverweging van nut en noodzaak van mondkapjes tevens de verdeling van mondkapjes in verpleeghuizen te betrekken, waarbij wordt uitgegaan van gezondheidsvoordelen in plaats van het principe van schaarste? Zo nee, waarom niet?

  Mijn vraag aan het OMT is gericht op de toegevoegde waarde van een niet-medische mondkapjesplicht in bepaalde situaties en op bepaalde plekken vanuit het gezondheidsperspectief. Bij deze vraagstelling is schaarste niet relevant.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z14308
Volledige titel: De oproep tot een mondkapjesplicht
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-3703
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Asscher over de oproep tot een mondkapjesplicht